Direct naar content

Rapport Toereikendheid basisbeurs (2022)

Onderzoeksrapport

Auteurs: Jasja Bos & Marjan Verberk – de Kruijk

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het Nibud gekeken of studenten met de nieuwe basisbeurs rond kunnen komen en of ouders de ouderbijdrage kunnen betalen.

Dit deden we door voor een aantal voorbeeldsituaties te kijken in hoeverre ouders met studerende kinderen nog de minimale uitgaven kunnen betalen als rekening wordt gehouden met de basisbeurs en de aanvullende beurs. Naast de minimale uitgaven keken we naar de gemiddelde bestedingen van deze huishoudens.

Herinvoering van de basisbeurs heeft voor een deel van de ouders en studenten een positief effect, maar huishoudens met anderhalf keer modaal moeten fors bezuinigen om mee te kunnen betalen aan de studie van hun kinderen. Deze studenten zullen naar verwachting moeten (blijven) lenen, of een forse bijbaan moeten vinden om te kunnen studeren.

Belangrijkste resultaten

  • Ouders met een inkomen van anderhalf keer modaal in een koopwoning kunnen wel alle basisbedragen betalen en daarnaast ook de aanvullende ouderbijdrage betalen. Hierbij gaan we echter uit van de minimale uitgaven. Wanneer we uitgaan van de gemiddelde uitgaven van deze huishoudens, zien we dat zij tussen de € 261 en € 360 per maand moeten bezuinigen.
  • Uitwonende studenten dreigen door de hoge inflatie van het afgelopen jaar met tekorten te maken te krijgen. Om dat op te vangen zullen zij meer moeten gaan verdienen, meer moeten lenen en/of meer ondersteund moeten worden door hun ouders, die zelf ook geconfronteerd worden met de gevolgen van de hoge inflatie. Een thuiswonende student zou gemiddeld genomen de minimale uitgaven moeten kunnen doen zonder te lenen of te werken.
  • Ten opzichte van de huidige situatie betekent invoering van de studiebeurs dat studenten minder hoeven te lenen. Deze positieve gevolgen worden getemperd door de hoge inflatie. Niet alleen worden studenten zelf geconfronteerd met hogere uitgaven, ook ouders hebben hiermee te maken.

Onze experts bij dit rapport