Direct naar content

Rapport Ontwikkeling financiële positie kwetsbare huurders (2021)

Onderzoeksrapport

Auteurs: Jasja Bos & Marjan Verberk – de Kruik

Huurders met een bijstandsuitkering zijn financieel gezien meer geholpen met een verhoging van de bijstand dan met een verlaging van de huur. Een verlaging van de huur wordt in veel gevallen gedeeltelijk tenietgedaan door een lagere huurtoeslag.

Het Nibud heeft in het rapport Ontwikkeling financiële positie kwetsbare huurders gekeken naar alleenstaande huurders en huurders met een inkomen op en rond het bijstandsniveau. Zij vormen een kwetsbare groep omdat zij weinig ruimte hebben voor alle minimaal noodzakelijke uitgaven. Het Nibud luidde in 2019 daarover de noodklok. Naar aanleiding daarvan vroegen Aedes en Woonbond om een nadere analyse van deze huurdersgroep.

Verhoging inkomen meest effectief

Uit de berekeningen van het Nibud blijkt dat verhoging van het inkomen voor deze huurders het meest effectief is. Een verlaging van de huur wordt in veel gevallen gedeeltelijk tenietgedaan door een lagere huurtoeslag. Er is ook gekeken naar aanpassingen in de huurtoeslag, bijvoorbeeld een verhoging van het tarief van 65 naar 75 procent. Dit heeft een relatief beperkt effect. Beide opties hebben door de systematiek van de huurtoeslag alleen effect bij een huur tussen de kwaliteitskortingsgrens en de liberalisatiegrens.

Het Nibud roept al langer om een verhoging van de bijstand. Het rapport Ontwikkeling financiële positie van kwetsbare huurders laat zien wat het effect is van een verhoging op de financiële positie van huishoudens. Daarnaast laat de analyse zien dat verschillende beleidsopties op elkaar ingrijpen. Het Nibud pleit er daarom voor om beleidsaanpassingen voor inkomensondersteuning in breed perspectief te bezien.

Onze experts bij dit rapport

Achtergronden bij dit onderzoek

Het Nibud concludeerde in 2019 dat 800.000 huurders in de knel komen doordat zij de minimale bedragen voor levensonderhoud niet kunnen betalen1. Mede naar aanleiding van die uitkomsten hebben Aedes en Woonbond het Nibud gevraagd om uitgebreid te kijken naar de financiële positie en betaalrisico’s van de kwetsbare huurders. In dit onderzoek kijken we daarom hoe de uitgaven van deze kwetsbare huurders zich hebben ontwikkeld in de afgelopen 10 jaar. Daarbij kijken we niet alleen naar de huur, maar ook naar alle andere uitgaven uit het huishoudbudget.