Direct naar content

Rapport Jongvolwassenen en hun financiële doelen (2022)

Onderzoeksrapport

Auteurs: Annette Groen & Carlijn Prins

Jongvolwassenen lijken zich vooral te richten op het hebben van voldoende geld om in de relatief nabije toekomst prettig te kunnen leven of niet in problemen te komen. Toch noemt ook een opvallend grote groep ‘extra geld voor na pensionering’ als doel, maar dit is minder vaak ook één van de drie belangrijkste doelen.

Het Nibud en de Rabobank hebben jongvolwassenen gevraagd naar hoe zij zich financieel gezien voorbereiden op de toekomst. Daaruit blijkt dat vrijwel alle jongvolwassenen financiële doelen hebben, met een gemiddelde van 8,6 doelen.

Belangrijkste resultaten

  • De drie belangrijkste en meest genoemde financiële doelen van jongvolwassenen zijn geld voor onvoorziene uitgaven, geld om leuke dingen te doen en een (ander) huis kopen.
  • Sparen is de populairste methode onder jongvolwassenen om hun doelen te bereiken. Bijna alle respondenten noemen sparen als strategie voor minstens één van hun doelen.
  • De doelen van een jongvolwassene verschillen afhankelijk van de levens- en financiële situatie; een thuiswonende student heeft andere behoeften en middelen dan een jongvolwassene met een baan, eigen huis en kinderen.
De figuur rangschikt de belangrijkste financiële doelen van jongvolwassenen. Geld om leuke dingen te doen (40%), geld voor onvoorziene uitgaven (39%) en een (ander) huis kopen (24%) worden het vaakst genoemd als één van de belangrijkste doelen. Geld voor verbouwing (4%) en geld voor verduurzamen huis (2%) worden het minst genoemd
Belangrijkste financiële doelen van jongvolwassenen (n=1.540)

Onze expert bij dit rapport

Achtergronden bij dit onderzoek

De vragenlijst is volledig ingevuld door 1.568 respondenten van 18 t/m 30 jaar. Deze steekproef is representatief voor Nederlanders van 18 t/m 30 jaar op leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en werkstatus. Het onderzoek is gewogen op geslacht, leeftijd en woonsituatie. De respondenten zijn bevraagd middels een online vragenlijst via panel Dynata (www.dynata.com). Het veldwerk is uitgevoerd van 3 september tot en met 22 september 2021.