Direct naar content

Rapport Inkomenspositie van studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (2021)

Onderzoeksrapport

Auteurs: Marjan Verberk – de Kruik & Jasja bos

Jonge uitwonende studenten die een bbl-opleiding volgen (mbo), kunnen niet rondkomen van het salaris dat zij tijdens hun opleiding verdienen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Het Nibud onderzocht in opdracht van het ministerie van OCW of het bbl-inkomen toereikend is.

Ook uit een analyse van het gemeentelijk armoedebeleid die het Nibud onlangs deed, bleek dat zelfstandig wonende jongeren met een minimumloon maandelijks honderden euro’s tekortkomen.

Thuisblijvers

Bbl-studenten gaan meestal een dag in de week naar school en zijn de overige dagen aan het werk voor hun opleiding. Zij hebben geen recht op studiefinanciering, maar op een bbl-minimumloon. Ruim twee derde van de bbl-studenten woont thuis. Het grootste deel hiervan is jonger dan 21 jaar. Voor hen is het bbl-inkomen wel toereikend. Zelfs als zij een redelijk bedrag aan kostgeld betalen, komen zij niet tekort. ‘Uitwonende bbl’ers zijn veruit in de minderheid onder de jonge bbl-studenten, maar we zien dat ze tussen enkele tientjes en een paar honderd euro per maand tekortkomen,’ zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. ‘Net als de jongeren die ook in ons onderzoek naar gemeentelijk armoedebeleid naar voren kwamen.’

Onze experts bij dit rapport

Achtergronden bij het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Om de juiste populatie te kunnen vaststellen met de gewenste uitsplitsingen zijn verschillende bronbestanden aan elkaar gekoppeld. Alle bestanden hebben de peildatum van 1 januari 2018. In overleg met het Ministerie van OCW is vastgesteld welke huishoudsituaties worden doorgerekend. In dit onderzoek maken we onderscheid tussen de mbo-sectoren landbouw, economie, techniek en zorg en welzijn. Door zo precies mogelijk te selecteren is 74 procent van de totale bbl-populatie onderzocht. Het in dit onderzoek gehanteerde inkomen is het mediane inkomen van de betreffende groep. Er is gebruik gemaakt van de Nibud-uitgavencijfers.