Direct naar content

Rapport: Huren en rondkomen in Amsterdam (2022)

Onderzoeksrapport

Auteurs: Annette Groen, Nouschka Veerman, Sanne Lamers

Huurders die moeilijk rondkomen lopen risico op financiële, sociale en gezondheidsproblemen. De meest kwetsbare huurders hebben weinig bestedingsruimte en weinig ademruimte om verstandige keuze te kunnen maken. Deze groep heeft extra ondersteuning nodig om problemen te voorkomen. In het onderzoeksrapport ‘Ronkomen met een laag inkomen’ doet het Nibud hiervoor een aantal aanbevelingen.

In opdracht van de Federatie Amsterdamse Huurderskoepel (FAH) onderzocht het Nibud hoe huurders hun financiële situatie ervaren. Welke keuzes maken huishoudens die een groot deel van het inkomen kwijt zijn aan de vaste lasten? En in hoeverre ervaren zij financiële stress en financiële problemen?

Belangrijkste resultaten en aanbevelingen

  • De huurders hebben moeite met het aanspreken van hun buffer, als ze die al hebben. Mogelijk omdat ze de buffer in de huidige situatie niet eenvoudig weer op kunnen bouwen.
  • Strategieën om lasten te verlagen of inkomen te verhogen zijn niet altijd haalbaar.
  • De financieel kwetsbare huurders hebben extra ondersteuning nodig om problemen te voorkomen. Woningcorporaties en gemeenten hebben hierin een belangrijke rol.
  • Ga niet-gebruik van ondersteuningsregelingen tegen. Bied ze hulp bij het aanvragen van de inkomensondersteuning.

Onze experts bij dit rapport

Achtergronden bij dit rapport

Het onderzoek is uitgevoerd door verdiepende interviews te houden met huurders die voldoen aan een aantal criteria. Hun budgetaandeel huur is hoog, ze hebben moeite met rondkomen en maken zich regelmatig zorgen. Verder huren ze bij diverse Amsterdamse woningcorporaties en is hun huishoudsituatie verschillend ten opzichte van elkaar. Om deze groep te selecteren is onder 200 huurders een korte kwantitatieve vragenlijst uitgezet om te bepalen of ze aan de bovengenoemde criteria voldoen. Hieruit is een groep huurders geselecteerd die we hebben geïnterviewd. Na het 9e interview was sprake van verzadiging, we kregen dezelfde reacties die we eerder hoorden. Het 10e interview diende als bevestigende check. Daarna volgde een groepsgesprek met het grootste deel van de geïnterviewden voor reflectie op de beelden en conclusies uit het de interviews.