Direct naar content

Rapport Geldzaken in de praktijk 2018-2019 (2019)

Onderzoeksrapport

Auteurs: Anna van der Schors, Céline Crijnen, Gea Schonewille

Met dit onderzoek wil het Nibud inzicht krijgen in hoe Nederlanders anno 2018 hun geldzaken in de praktijk organiseren en hoe dit zich de afgelopen 15 jaar heeft ontwikkeld; welke groepen Nederlanders meer en minder financieel redzaam gedrag vertonen.

Nibud: Kwart van huishoudens weet niet of ze recht hebben op toeslagen

Ruim een kwart (27 procent) van de huishoudens weet niet of ze recht hebben op tegemoetkomingen zoals toeslagen. Van de huishoudens met een laag inkomen* weet 1 op de 6 dit niet. Huishoudens met een wisselend inkomen weten minder goed dan huishoudens met een vast inkomen of ze er recht op hebben. Huishoudens die wel weten of ze in aanmerking komen voor tegemoetkomingen, komen makkelijker rond. Dit blijkt uit het Nibud-onderzoek Geldzaken in de praktijk 2018-2019.

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) presenteert dit onderzoek op 18 april tijdens het jubileumcongres t.g.v. het 40-jarig bestaan. Het Nibud vindt dat de samenleving veel meer rekening moet houden met huishoudens met wisselende inkomsten.

Er zijn inmiddels twee miljoen flexwerkers tussen de 25 en 65 jaar. Het Nibud ziet dat zij moeilijker rondkomen, minder sparen en minder vaak dan werkenden met een vast inkomen geld opzij zetten voor hun pensioen.

Alle onderzoeken in deze reeks

Achtergronden bij dit rapport

Voor het onderzoek Geldzaken in de praktijk zijn 2.493 Nederlanders in de leeftijd van 18 tot 75 jaar ondervraagd via een online vragenlijst. De netto streekproef is representatief voor Nederlanders, qua geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, inkomen en regio. De respondenten zijn geworven via het panel Dynata, voorheen Research Now SSI. Dit onderzoek is de 5e in een reeks. Vergelijkbaar onderzoek is uitgevoerd in 2005, 2009, 2012 en 2015. Waar mogelijk zijn de resultaten van dit onderzoek vergeleken met die van de eerdere onderzoeken.