Direct naar content

Rapport Financiële tegenslagen in de coronacrisis (2021)

Onderzoeksrapport

Auteurs: Joanne Bosch & Cora van Horssen

Bijna de helft van de flexwerkers, zzp’ers en ondernemers komt vaker dan in de zomer van 2020 moeilijk rond. Al eerder bleek dat flexwerkers, zzp’ers en ondernemers de crisis eerder in hun portemonnee merkten dan werknemers met een tijdelijk of vast contract. De merkbare gevolgen zijn nu verder toegenomen.

Mensen die getroffen zijn door de crisis waren ook daarvoor al kwetsbaarder dan anderen. Ze hebben een iets lager inkomen en minder spaargeld. Ze kunnen hebben vaker betalingsachterstanden en kunnen minder makkelijk rondkomen dan mensen die de crisis (nog) niet voelen.

Belangrijkste resultaten

  • Van de flexwerkers heeft 44 procent moeite met rondkomen, van de zzp’ers is dat 50 procent en bij de ondernemers geeft 47 procent aan dat zij nu meer dan vorig jaar financiële problemen ondervinden.
  • Bijna een derde van de respondenten heeft onvoldoende geld achter de hand om vier maanden zonder inkomsten op te kunnen vangen. Eveneens een derde heeft minder dan € 2.500 spaargeld. Met name werknemers met een flexibel dienstverband hebben vaker geen buffer.
  • Meer dan de helft van de mensen in de totale steekproef acht de kans groot dat zij hulp zouden zoeken bij financiële problemen. Opvallend is dat juist de mensen die getroffen zijn vaker aangeven dat de kans klein is dat ze actief hulp zouden zoeken bij geldzorgen.

Onze experts bij dit rapport

Achtergronden bij dit rapport

In november 2020 heeft het Nibud in opdracht van Wijzer in geldzaken onderzoek gedaan naar de vraag hoe huishoudens er financieel voorstaan en welke financiële gevolgen zij ondervinden van de coronacrisis. Door middel van een online survey onder in totaal 1.907 respondenten. Het onderzoek volgt op drie eerdere peilingen die het Nibud sinds het begin van de crisis in 2020 heeft uitgevoerd. In dit onderzoek besteden we, net als in de peiling van juli 2020, specifiek aandacht aan de gevolgen voor mensen in verschillende werksituaties.