Direct naar content

Rapport Een (on)zeker inkomen in de stad (2023)

Onderzoeksrapport

Auteurs: Corinne van Gaalen, Nouschka Veerman, Guus Wieman, Cora van Horssen

Dit onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Een (on)zeker bestaan in de stad van het Kenniscentrum Ongelijkheid, dat de bestaanszekerheid in Amsterdam onderzoekt. Dit programma richt zich specifiek op 3 groepen die een grote kans hebben op onzekerheid:

  • Jongeren op mbo niveau 1/2 en vroegtijdig schoolverlaters
  • Alleenstaanden met kinderen onder de 18 jaar
  • Mensen boven de 50 jaar met een arbeidsbeperking

In dit deelonderzoek brengen we de financiële situatie van deze huishoudens in kaart. Daarnaast geven we inzicht in de verschillende voorzieningen en regelingen voor inkomensondersteuning waar zij mee te maken krijgen. Het grote aantal regelingen maakt het voor mensen lastig om alle ondersteuning aan te vragen en grip te houden op hun financiële situatie.

Jongeren komen ook met regelingen veel te kort

Zelfstandig wonende Amsterdamse jongeren in de bijstand, mbo’ers en jongeren met een minimumloon komen – ondanks alle aanvullende regelingen – maandelijks honderden euro’s te kort. Dit bevestigt de zorgen van het Nibud over de financiële ongelijkheid waarmee jongeren aan hun volwassen leven beginnen.

Belangrijkste resultaten en aanbevelingen

  • Amsterdamse jongeren (18-21 jaar) met een inkomen op of rond het minimum komen niet rond. Ook wanneer deze jongeren alle beschikbare landelijke en gemeentelijke regelingen aanvragen hebben zij nog steeds te maken met grote tekorten (tussen de € 93 en € 655 per maand).
  • Alleenstaande ouders in de bijstand en met een inkomen tot 130 procent kunnen in de basisbehoeften voorzien, mits zij alle landelijke en gemeentelijke ondersteuning aanvragen.
  • Ouderen met een zorgvraag hebben grotendeels recht op dezelfde regelingen als alleenstaande ouders, m.u.v. de regelingen voor kinderen. Daar staat tegenover dat zij vanwege extra zorgkosten te maken hebben met verschillende vergoedingen en tegemoetkomingen.
  • Met de beschikbare inkomensondersteuning kunnen alleenstaande ouders of ouderen met een zorgvraag in principe in de minimale basisbehoeften voorzien. Dan moeten zij wel: alle inkomensondersteunende regelingen aanvragen waar zij recht op hebben, zéér goed met geld om kunnen gaan, geen persoonlijk onvermijdbare uitgaven hebben.
  • De 3 onderzochte doelgroepen hebben allemaal te maken met verschillende inkomenscomponenten en -stromen zoals bijstand, toeslagen, inkomen uit werk en gemeentelijke regelingen. De hoeveelheid hiervan maakt het voor mensen moeilijk grip op hun geld te houden.

Downloads bij dit rapport

Onze experts bij dit rapport

Achtergronden bij dit onderzoek

Voor het Kenniscentrum Ongelijkheid onderzocht het Nibud de financiële situatie van verschillende soorten kwetsbare huishoudens in Amsterdam. Dit onderzoek ‘Een (on)zeker inkomen in de stad’ maakt deel uit van het programma Een (on)zeker bestaan in de stad van het Kenniscentrum. In dit programma wordt onderzocht hoe hulpinstanties, het onderwijs, werkgevers, collega’s en medeburgers een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van een onzeker bestaan. Het onderzoeksprogramma richt zich specifiek op drie groepen, waarvan we weten dat zij een grote kans hebben op onzekerheid: jongeren op mbo niveau 1/2 en vroegtijdig schoolverlaters, alleenstaanden met kinderen onder de 18 jaar en mensen boven de 50 jaar die een arbeidsbeperking hebben.