Direct naar content

Rapport Alternatieve compensatie stijging energieprijzen (2021)

Onderzoeksrapport

Auteurs: Jasja Bos, Sanne Lamers en Marcel Warnaar

Huurders met een bijstandsuitkering of minimumloon zijn financieel gezien meer geholpen als een deel van de generieke maatregelen om de verhoging van de energiekosten tegen te gaan, wordt ingezet via de huurtoeslag.

Het kabinet heeft een pakket aan maatregelen gepresenteerd om huishoudens te compenseren voor de stijgende energieprijzen. Huishoudens die het meest kwetsbaar zijn merken hier echter weinig van en voor minder kwetsbare huishoudens vermindert de nodige stimulans om te verduurzamen.

De Woonbond, de FNV en Milieudefensie stellen daarom een alternatief pakket aan maatregelen voor. Dit pakket komt meer terecht bij kwetsbare huishoudens. Zij vroegen het Nibud om de inkomenseffecten hiervan inzichtelijk te maken. In dit rapport berekenen we de inkomenseffecten van de stijging van de energieprijzen en de compensatiemaatregelen.

Het Nibud heeft in het rapport Alternatieve compensatie stijging energieprijzen gekeken naar huishoudens met een laag inkomen. Zij vormen een kwetsbare groep omdat ze weinig ruimte hebben voor de explosief stijgende energieprijzen en minder of geen mogelijkheden voor verduurzaming hebben.

Onze experts bij dit rapport

Achtergronden bij dit rapport

Het kabinet heeft een pakket van 2,7 miljard euro aan maatregelen gepresenteerd om huishoudens te compenseren voor de stijgende energieprijzen. De Woonbond, het FNV en Milieudefensie vinden dit pakket te generiek. Daarom vroegen zij het Nibud om de inkomenseffecten van een alternatief maatregelenpakket inzichtelijk te maken. Het voorstel is om de helft van het uitgetrokken bedrag via huurtoeslag bij huishoudens met een krappe beurs terecht te laten komen.