Direct naar content

Rapport Advies Financieringslastnormen 2022 (2021)

Onderzoeksrapport

Auteurs: Marcel Warnaar, Jasja Bos en Marjan Verberk

Alleen huishoudens die volgend jaar meer gaan verdienen kunnen een hogere hypotheek afsluiten in 2022. Huishoudens die hetzelfde inkomen houden zullen iets minder kunnen lenen vanwege de gestegen inflatie.

Het Nibud ziet dat de hypotheeknormen goed werken. Het aandeel mensen met een achterstand op de hypotheek is minder dan 1 procent (BKR Schuldenmonitor 2020). Deze bescherming is waardevol, zeker nu mensen ver gaan om een huis te bemachtigen. De huidige hypotheeknormen bieden kopers in deze oververhitte markt een vorm van bescherming om overkreditering te voorkomen.

Hoewel soms wordt gepleit om de normen te verruimen of juist te verkrappen als oplossing voor de woningmarktproblemen, kijkt het Nibud naar de betaalbaarheid. Vanuit de portemonnee geredeneerd is er momenteel geen reden om de methodiek achter de berekeningen aan te passen.

In dit rapport zijn de financieringslastpercentages berekend voor 2022. Dit is gedaan met dezelfde methode als in voorgaande jaren. Wel zijn uiteraard de parameters geactualiseerd.

Alle rapporten in deze reeks

Onze experts

Achtergronden bij dit rapport

Met het rapport Financieringslastnormen 2022 adviseert het Nibud de Rijksoverheid over de financieringslastnormen voor hypothecaire financiering voor 2021. Deze normen vormen een onderdeel van de Regeling hypothecair krediet. Voor het tot stand komen van dit advies consulteert het Nibud diverse partijen die bij de hypotheekmarkt zijn betrokken, waaronder de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, Vereniging Eigen Huis en de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het rapport is op 28 oktober 2021 aan de Tweede Kamer aangeboden.