Direct naar content

Rapport Advies Financieringslastnormen 2021 (2020)

Onderzoeksrapport

Auteurs: Marcel Warnaar, Jasja Bos en Marjan Verberk -de Kruik

Voor vrijwel alle huishoudens die volgend jaar een inkomensstijging hebben, stijgt het bedrag voor de maximale hypotheek. Daarnaast kan het tweede inkomen in 2021 voor 90 procent meetellen bij het vaststellen van het financieringslastpercentage.

Dat stelt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in het adviesrapport Financieringslastnormen 2021, dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Tegelijkertijd zorgt de coronacrisis voor financiële onzekerheid. Hypotheekverstrekkers zouden bij het toetsen van de bestendigheid van het inkomen niet alleen terug moeten kijken, maar ook vooruit.

In dit rapport zijn de financieringslastpercentages berekend voor 2021. Dit is gedaan met dezelfde methode als in voorgaande jaren. Wel zijn uiteraard de parameters geactualiseerd.

Alle rapporten in deze reeks

Onze experts bij dit rapport

Achtergronden bij dit rapport

Met het rapport Financieringslastnormen 2021 adviseert het Nibud de Rijksoverheid over de financieringslastnormen voor hypothecaire financiering voor 2021. Deze normen vormen een onderdeel van de Regeling hypothecair krediet. Voor het tot stand komen van dit advies consulteert het Nibud diverse partijen die bij de hypotheekmarkt zijn betrokken, waaronder de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, Vereniging Eigen Huis en de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het rapport is op 29 oktober 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden.