Direct naar content

Rapport Abonnementen (2021)

Onderzoeksrapport

Auteurs: Annette Groen en Nanne Houtsma

Nederlanders hebben in 2021 gemiddeld meer abonnementen dan in 2018. Bijna iedereen onderschat het aantal abonnementen dat ze hebben. Meer dan de helft van de huishoudens heeft geen idee hoeveel geld ze maandelijks uitgeven aan hun abonnementen. Ruim een kwart vergeet wel eens een abonnement op te zeggen.

Het aandeel mensen dat wel eens vergeet op te zeggen stijgt naarmate het aantal abonnementen toeneemt. Bijna de helft van de mensen wil geholpen worden met overzicht en opzeggen van abonnementen. Dit blijkt uit het Nibud-onderzoek naar het gebruik van abonnementen uitgevoerd in opdracht van Minna Technologies.

De laatste jaren neemt het aanbod van abonnementen toe in Nederland. Steeds meer producten en diensten worden in abonnementsvorm aangeboden. Denk aan internet en tv, maar ook aan de krant, bloemen, een maaltijdbox of verzorgingsartikelen (bijv. Parfumado). Maar ook duurdere producten zoals een auto, elektronische apparaten zoals tv’s, witgoed zoals wasmachines, meubels, bedden, en zelfs zonnepanelen op je dak.

Dit betekent een toename in het aandeel vaste lasten in de begroting van huishoudens. Hierdoor kunnen de totale maandelijkse kosten ongemerkt oplopen. Bijna iedereen onderschat het aantal abonnementen dat ze hebben. Meer dan de helft van de huishoudens heeft geen idee hoeveel geld ze maandelijks uitgeven aan hun abonnementen. Het Nibud vindt het erg belangrijk dat consumenten goed op de hoogte zijn van de risico’s verbonden aan abonnementen en dat aanbieders van abonnementen consumenten goed voorlichten over de voorwaarden, kosten en manier van opzeggen.

Strengere controle vooraf op leasecontracten

Bij private lease is het belangrijk dat er altijd een financiële check wordt gedaan of de consument de maandelijkse kosten kan betalen. Een financiële check is niet gangbaar bij de duurdere producten die je kunt leasen. Bij 1 op de 3 mensen die een private-leasecontract hebben, is geen financiële check gedaan. Mensen zijn bovendien onvoldoende op de hoogte van de voorwaarden waarop het contract kan worden ontbonden. Ongeveer de helft kent deze voorwaarden niet. Bij private-leaseauto’s is 40 procent niet op de hoogte van de voorwaarden om te ontbinden.

Stel automatische afschrijving in bij creditcardgebruik

We zien dat veel abonnementen met een creditcard worden betaald, bijvoorbeeld een leasefiets. Een creditcard is een duur betaalmiddel. Je loopt met een creditcard ongemerkt een groter risico op extra kosten. Consumenten moeten zich goed bewust zijn van de risico’s. De rente op schulden bij de creditcard is hoog. Het advies is daarom om te zorgen dat de betalingen met de creditcard direct worden aangevuld, bijvoorbeeld met een automatische incasso.

Meer service van aanbieders t.a.v. inzicht en grip op abonnementen

Bedrijven die abonnementen aanbieden, spelen een belangrijke rol bij de voorlichting over de voorwaarden en de betalingen van het abonnement. Het is belangrijk dat zij beseffen dat de manier waarop zij service bieden bij het aangaan, overzicht houden en opzeggen van het abonnement van invloed is op eventuele betalingsproblemen bij de klant.

Tools inzetten om inzicht te geven in financiële kant abonnementen

Met het toenemen van het aantal abonnementen ontstaat de behoefte aan meer overzicht. De huidige technologieën kunnen huishoudens goed helpen bij het creëren van overzicht over het aantal abonnementen en van de uitgaven per abonnement. Dit geeft controle, waardoor gezondere financiële beslissingen genomen kunnen worden.

Alle onderzoeken in deze reeks

Onze experts bij dit rapport

Achtergronden bij dit rapport

Voor het onderzoek naar abonnementen heeft het Nibud 1.514 responderen van 18 jaar en ouder ondervraagd met een online vragenlijst. De netto streekproef is representatief voor Nederlanders, qua geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. De respondenten zijn geworven via het panel Dynata.