Direct naar content

Rapport Personeel met schulden (2017)

Onderzoeksrapport

Auteurs: Anna van der Schors en Gea Schonewille

62 procent van de werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen. Een werkgever is al snel € 13.000 per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient.

Dit blijkt uit het rapport ‘Personeel met schulden’ van het Nibud. Werkgevers krijgen pas laat zicht op de geldproblemen van hun personeel.

Risico voor de organisatie

57 procent van de werkgevers ziet personeel met schulden als een groot risico voor de organisatie. De kosten zitten met name in het verwerken van het loonbeslag, (ziekte)verzuim en productiviteitsverlies. Daarnaast kan het bedrijf nog risico lopen vanwege diefstal, fraude en het feit dat personeel met geldproblemen vatbaarder is voor omkoping en chantage.

De belangrijkste resultaten

  • Een derde van de werkgevers vindt financiële problemen van werknemers een reden een contract niet te verlengen.
  • Bijna één op de vijf ziet het als een reden voor ontslag.
  • Meer dan de helft van de werkgevers denkt dat werknemers hiervoor bang zijn.
  • Driekwart van de werkgevers vindt dat de financiële gezondheid van werknemers een belangrijk onderdeel van het HR-beleid is.
  • 80 procent van de werkgevers wil werknemers met geldproblemen graag ondersteunen.

Aantal loonbeslagen op werkvloer flink gedaald

In 2012 had 74 procent van de organisaties met loonbeslagen te maken, nu is dat 46 procent. Ook het aantal werknemers met geldproblemen is gedaald. In 2012 had 78 procent van de werkgevers personeel met geldproblemen in dienst, nu is dat 62 procent. Dit beeld komt overeen met de lijn in de ontwikkeling van aanvragen voor schuldhulpverlening. Sinds 2015 vragen uitkeringsgerechtigden vaker sanering aan dan werknemers. Tussen 2011 en 2015 deden meer werknemers een beroep op schuldsanering.

Financieelgezondewerknemers.nl

De nieuwe werkgeverswebsite financieelgezondewerknemers.nl (een initiatief van Wijzer in geldzaken, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Nibud, Divosa en NVVK) stimuleert en ondersteunt werkgevers met informatie, tips en checklists om medewerkers ‘financieel fit’  te laten blijven en werknemers met geldzorgen door te verwijzen.

Achtergronden bij dit rapport

Voor het rapport Personeel met schulden; een peiling over financiële problemen op de werkvloer heeft het Nibud 1.040 respondenten ondervraagd middels een online vragenlijst. Daarnaast zijn tien diepte-interviews gehouden. De uitkomsten geven een beeld van de situatie in Nederland, waarbij zoveel mogelijk onderscheid is gemaakt tussen de omvang van de verschillende bedrijven en de verschillende functies van de deelnemers bij de deelnemende bedrijven. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een deel van de respondenten is geworven via het online panel van SSI (surveysampling.com). Eenmanszaken en zzp’ers zijn uitgesloten van deelname.