Direct naar content

Rapport Nibud Vakantiegeldenquête (2019)

Onderzoeksrapport

Auteurs: Annette Groen en Dörthe Kunkel

Opnieuw gaat ruim een kwart van de Nederlanders niet met vakantie. 64 procent van hen vindt vakantie te duur. Vorig jaar ging nog 54 procent om die reden niet met vakantie.

Het vakantiegeld wordt door de meeste mensen nog altijd het vaakst gebruikt waar het voor bedoeld is: het betalen van de vakantie. Het Nibud ziet sinds 2015 wel een lichte toename in het gebruik van het vakantiegeld voor het aflossen van schulden of betalingsachterstanden.

Vier jaar geleden besteedde 12 procent van de mensen het vakantiegeld daaraan, nu is dat 18 procent. Bij mensen met een inkomen beneden modaal komt dit vaker voor dan bij andere inkomensgroepen. Ook besteden zij het vakantiegeld vaker aan huishoudelijke uitgaven.

Mensen met een boven modaal inkomen, sparen vaker van hun vakantiegeld. Dat doen zij vooral om onverwachte uitgaven te kunnen opvangen. Het Nibud vindt dat een goede ontwikkeling, omdat niet iedereen voldoende geld achter de hand heeft. Het vakantiegeld kan een mooie aanleiding zijn om deze buffer aan te vullen. Een buffer is belangrijk om onverwachte, grotere en noodzakelijke uitgaven op te kunnen vangen.

Vakantiebegroting

In 2019 reserveert 59 procent een bedrag dat zij per dag, per week of tijdens de gehele vakantie kunnen besteden. Dat is meer dan twee jaar geleden, toen deed de helft van de vakantiegangers dat. 45 procent geeft tijdens de vakantie meer uit dan zij van tevoren hebben gepland. Dit komt doordat zij op vakantie willen kunnen genieten, alles willen doen wat kan en extra spullen kopen. Ook blijken posten vaak duurder dan gepland of zijn er onverwacht extra kosten.

Mensen die een bedrag voor de hele vakantie reserveren en niet met een bedrag per dag of per week rekenen, komen het vaakst het beste uit. Zij denken goed na over hun vakantiebegroting en houden vast aan het budget dat zij van tevoren hebben bepaald. Om een goed beeld te krijgen van de kosten van de totale vakantie adviseert het Nibud om een vakantiebegroting te maken.

Het doel van de Nibud Vakantiegeldenquête is inzicht krijgen in:

  • Gaan mensen dit jaar op vakantie? Zo ja, hoe vaak gaan ze op vakantie?
  • Wat geven ze uit tijdens de vakantie?
  • Gebruiken ze vakantiegeld voor vakantie-uitgaven of betalen ze vakantie op een andere manier?
  • Wat doen mensen verder met hun vakantiegeld?

Alle onderzoeken in deze reeks

Onze expert bij dit rapport

Achtergronden bij dit rapport

De dataverzameling is uitgevoerd door Dynata (voorheen Survey Sampling International) in de periode 21 mei tot 2 juni 2019, de periode dat de meeste mensen hun vakantiegeld ontvangen. De online vragenlijst is ingevuld door 939 panelleden. De panelleden vormen (na weging) een representatieve weergave van de beroepsbevolking van 18 tot 65 jaar. Om uitspraken te kunnen doen over zzp’ers, is extra geselecteerd uit een zakelijk panel van Dynata (n=122).