Direct naar content

Rapport Nibud Kinderonderzoek (2018)

Onderzoeksrapport

Auteurs: Annette Groen en Dörthe Kunkel

Ruim twee derde van de kinderen op de basisschool (5 jaar en ouder) krijgt zakgeld van hun ouders. In vergelijking met het Nibud Kinderonderzoek uit 2013 krijgen 5 tot en met 7-jarigen tegenwoordig wel minder vaak en minder regelmatig zakgeld. Als reden voor het geven van géén zakgeld, noemen ouders dat het kind (nog) niet met geld bezig is.

Vaker dan in 2013 wordt als reden genoemd dat het kind de waarde van geld nog onvoldoende doorheeft. Het Nibud vindt het belangrijk dat kinderen leren omgaan met geld; het geven van zakgeld is een manier om dit te leren. Dit blijkt uit het Nibud Kinderonderzoek 2018 dat het instituut met hulp van SNS heeft uitgevoerd.

Meer aandacht voor veilig pingedrag

Het percentage kinderen met een pinpas dat zelfstandig pint, is in vergelijking met 2013 gestegen van 11 procent naar 20 procent. Dat geldt vooral voor de 10-plussers. In 2013 liet volgens de ouders 90 procent van de kinderen niemand meekijken bij het pinnen. Nu is dat nog maar 72 procent. Ook is het aantal kinderen dat hun pincode uit het hoofd kent met 17 procent gedaald.

Het Nibud vindt het positief dat 95 procent van de ouders met hun kind praat over geld. Maar hoe het kind veilig kan pinnen, is het minst besproken onderwerp betreft geldzaken. Slechts 9 procent van de ouders bespreekt dit met het kind. Het Nibud wil dat daar meer aandacht voor komt. Zodra kinderen naar de middelbare school gaan, zullen ze zelf met de pinpas aankopen moeten doen. Het is belangrijk dat ouders zich (meer) realiseren dat ze hun kinderen hier op kunnen voorbereiden.

Het doel van het Nibud Kinderonderzoek is inzicht krijgen in:

  • Het financiële gedrag van kinderen op de basisschool: hun inkomsten, bestedingsgedrag, hun spaar- en pingedrag en hun besef van de waarde en functie van geld;
  • Hoe ouders hun kind leren omgaan met geld en hoe ze samen met hun kind met geld bezig zijn;
  • Hoeverre kinderen op financieel gebied kunnen omgaan met de digitalisering en in hoeverre ouders deze digitalisering meenemen in hun financiële opvoeding.

Onze expert bij dit rapport

Achtergrond bij dit rapport

Het Nibud Kinderonderzoek 2018 is mogelijk gemaakt door SNS. Er zijn 1.492 ouders van kinderen van 5 jaar of ouder ondervraagd over het financiële gedrag en de financiële situatie van hun kind. Wanneer ouders meerdere kinderen op de basisschool hadden, moesten ze de vragen voor één kind beantwoorden. Deelnemers aan het onderzoek zijn afkomstig uit een panel van Motivaction en hebben tussen 11 en 20 september 2018 de vragen online beantwoord.