Direct naar content

Rapport Mbo’ers in geldzaken (2015)

Onderzoeksrapport

Auteurs: Anna van der Schors, Minou van der Werf, Gea Schonewille

Gemiddeld hebben mbo-studenten 549 euro per maand te besteden. Dit is het totaal aan inkomsten (studiefinanciering, bijdrage van ouders, stage/werkplek, bijbaan, etc.). De inkomsten van thuiswonende en uitwonende studenten verschillen sterk: 455 euro versus 903 euro.

Een substantieel deel van de mbo’ers (1 op de 5) vindt dat hij of zij vaak of altijd geld te kort komt. 15 procent van alle mbo-studenten vindt zelfs dat hij een financieel probleem heeft. Van alle mbo’ers heeft 21 procent geld geleend bij anderen (formeel of informeel) of bij DUO.

Schulden onder mbo’ers

De lenende mbo-student heeft gemiddeld 3.681 euro schuld. Worden betalingsachterstanden, roodstand en koop op afbetaling hier ook in meegenomen, dan is de schuldenlast voor lenende mbo’ers in 2015 gemiddeld zelfs 4.854 euro. Voor uitwonende mbo’ers is dit zelfs 6.445 euro, voor thuiswonende studenten ‘slechts’  3.841 euro.

Zorg- en huurtoeslag

Huurtoeslag wordt door 33 procent van de uitwonende mbo’ers van 18 jaar en ouder ontvangen. Van de mbo’ers van 18 jaar en ouder ontvangt 69 procent zorgtoeslag. Bij de mbo’ers die geen zorgtoeslag ontvangen, speelt bij ruim de helft onwetendheid een belangrijke rol.

Uitgaven

Gemiddeld geven mbo’ers 588 euro per maand uit. Dit zijn alle eigen bestedingen, inclusief het verplichte lesgeld dat mbo’ers vanaf hun 18e moeten gaan betalen. Ook in de hoogte van de maandelijkse bestedingen is er een groot verschil tussen thuis- en uitwonenden: 404 euro per maand voor thuiswonenden en 1052 euro per maand voor uitwonenden.

De grote uitgaven bestaan voornamelijk uit (in euro per maand):

  • huur: 449
  • boodschappen: 165
  • studieboeken: 145
  • zorgverzekering: 104
  • rijlessen: 243
  • verkeersboetes: 91

Alle onderzoeken in deze reeks

Onze expert bij dit rapport

Achtergronden bij dit rapport

De respondenten die hebben deelgenomen aan het onderzoek ‘Mbo’ers in geldzaken 2015. Financiële situatie en gedrag van mbo-studenten’ zijn afkomstig uit de consumentenpanels van SSI . In totaal hebben 1.678 mbo-studenten in de leeftijd van 15 t/m 30 jaar de complete vragenlijst beantwoord. Zowel studenten BBL (beroepsbegeleidende leerweg) als studenten BOL (beroepsopleidende leerweg). De netto steekproef is representatief voor voltijd mbo-studenten in de leeftijd van 15 tot en met 30 jaar in Nederland qua leeftijd, geslacht en opleidingsniveau (niveau 1-2/niveau 3/niveau 4). Het veldwerk is uitgevoerd in de periode 8 december 2014 t/m 5 januari 2015.

  • Het onderzoek is mogelijk gemaakt door financiering van Stichting Goede Doelen Nh1816
  • Naar het persbericht: ‘Nibud: schuld mbo’ers gestegen van bijna 1.300 euro naar ruim 3.600 euro’