Direct naar content

Rapport Kennis en bewustzijn van uitvaartkosten (2017)

Onderzoeksrapport

Auteurs: Marcel Warnaar, Robin Stoof, Gea Schonewille

Een kwart van de Nederlanders met een uitvaartverzekering, heeft geen idee welk soort verzekering zij hebben. Ook weten zij niet of de verzekering de kosten van hun uitvaart zal dekken. Daarnaast weet een derde van de Nederlanders niet wat de gemiddelde kosten van een uitvaart zijn.

Dat blijkt uit het Nibud-onderzoek. De gemiddelde uitvaartkosten bedragen volgens het CBS zo’n 7.500 euro, maar mensen schatten de kosten zo’n 1500 euro lager in.

Niet- of onderverzekerd

Ruim twee derde van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering. Van deze groep is 45 procent onvoldoende verzekerd voor de kosten van een complete uitvaart. Een derde weet helemaal niet welk bedrag door de uitvaartverzekering wordt gedekt.

Van de mensen die geen uitvaartverzekering hebben, denkt bijna een kwart genoeg geld voor de uitvaart achter te kunnen laten.

De belangrijkste resultaten

 • Zeker 1 op de 3 mensen kan geen inschatting maken van de gemiddelde kosten van een uitvaart. Van de mensen die wel een inschatting kunnen maken, schat de ene helft de kosten voor een uitvaart lager dan 6.000 euro in. In werkelijkheid bedragen de gemiddelde kosten van een uitvaart ongeveer 7.500 euro.
 • 1 op de 5 ondervraagden geeft aan op dit moment geen mogelijkheid te hebben om een uitvaart van 7.500 euro te kunnen financieren.
 • 65 procent zegt een uitvaartverzekering te hebben. De helft van de verzekerden is voor minder dan 5.000 euro verzekerd of weet niet hoe hoog het verzekerde bedrag is (respectievelijk 20 en 29 procent).
 • 1 op de 5 mensen die geen verzekering heeft, geeft aan een dergelijk product te duur te vinden. 1 op de 4 heeft nooit nagedacht over een verzekeringsproduct. Andere redenen:
  – ik spaar zelf (17 procent)
  – de erfenis is hoog genoeg (23 procent)
  – Geen vertrouwen in verzekeraars over dit onderwerp (12 procent)
 • De belangrijkste reden om verzekerd te zijn, is dat respondenten nabestaanden niet willen opzadelen met de kosten van de uitvaart (58 procent). Andere redenen: het gevoel van rust dat alles wordt geregeld (38 procent) en dat de uitvaartkosten gedekt zijn (36 procent).
 • 1 op 4 van de verzekerden weet niet welke soort uitvaartverzekering hij/zij heeft.
 • Van de respondenten die zeggen dat ze hun uitvaart verzekerd hebben, zegt 12 procent dat ze een overlijdensrisicoverzekering hebben. Deze consumenten denken onterecht dat daarmee de kosten van een uitvaart verzekerd zijn.

Kosten voor nabestaanden

Zeker 1 op de 5 consumenten heeft op dit moment niet voldoende financiële ruimte om een uitvaart te kunnen betalen. De nabestaanden zullen moeten bijdragen in de kosten.

Daarnaast is er een groep die een verzekeringsproduct heeft aangeschaft maar niet voldoende kennis heeft om te beoordelen of dit product de kosten van de uitvaart voldoende zal dekken. Ook hier is er een kans dat de belasting voor de nabestaanden groter wordt.

Het Nibud wil consumenten beter informeren over de kosten van een uitvaart en de financiële voorbereiding hierop. Wanneer is het opbouwen van een buffer de beste uitkomst en wanneer is een uitvaartverzekering het overwegen waard?

Het is daarom belangrijk dat consumenten zich bewust worden van hun persoonlijke wensen en de kosten die daarmee samenhangen. De Nibud Uitvaartberekenaar helpt om de kosten in kaart te brengen. Op basis daarvan kunnen consumenten bepalen hoe zij hun uitvaart gaan financieren.

Onze expert bij dit rapport

Achtergronden bij dit rapport

Het kwantitatieve gedeelte van dit onderzoek is afgenomen met behulp van een vragenlijst. Hiermee is onder meer in kaart gebracht welke (foutieve) kennis consumenten hebben van uitvaartverzekeringen en waarom zij wel of geen uitvaartverzekering hebben afgesloten. Er zijn 994 Nederlanders tussen de 18 en 70 jaar ondervraagd. Deze groep is representatief voor alle Nederlanders in deze leeftijdsgroep wat betreft leeftijd, geslacht, inkomen en regio.