Direct naar content

Rapport Geldzaken in de praktijk (2015)

Onderzoeksrapport

Auteurs: Anna van der Schors, Minou van der Werf en Gea Schonewille

Hoge zorgkosten en te hoge vaste lasten worden door consumenten twee keer zo vaak genoemd als oorzaak van de betalingsproblemen dan drie jaar geleden.

In 2012 noemde 10% van de consumenten met betalingsachterstanden hoge zorgkosten als reden nu 22%. Ook het aantal mensen dat zegt door te hoge vaste lasten betalingsachterstanden te hebben is gestegen van 15% naar 27%. Dit is een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek Geldzaken in de Praktijk 2015 waarin het Nibud op een rij zet hoe Nederlanders hun geldzaken in de praktijk organiseren.

40% van de huishoudens heeft betalingsachterstanden

Twee op de vijf huishoudens loopt achter met zijn betalingen. En een op de vijf huishoudens heeft dusdanig ernstige achterstanden waardoor er sprake is van betalingsproblemen. Hierdoor konden ze het afgelopen jaar regelmatig niet pinnen, hadden ze te maken met loonbeslag of met afsluiting van de energie wegens wanbetaling. De belangrijkste reden voor deze problemen is dat men niet in staat was om de rekeningen te betalen vanwege hoge vaste lasten of hoge zorgkosten.

Top 3 oorzaak betalingsachterstanden 2015

  1. Mijn vaste lasten zijn te hoog (27%)
  2. Als gevolg van inkomensdaling (26%)
  3. Ik had te hoge zorgkosten (22%)

75% uitkeringsgerechtigden heeft moeite met rondkomen

Het Nibud ziet dat een groeiende groep uitkeringsgerechtigden het financieel gezien moeilijk heeft. Zo heeft nu 75% van de uitkeringsgerechtigden moeite met rondkomen versus 36% van de werkenden. De helft van de uitkeringsgerechtigden die moeite hebben met rondkomen geeft aan dat zij te weinig inkomsten hebben. Ook hebben zij veel vaker betalingsproblemen dan werkenden (37% versus 21%).

Alle onderzoeken in deze reeks

Achtergronden bij het onderzoek

Het onderzoek Geldzaken in de Praktijk 2015 is uitgevoerd met een digitale vragenlijst. De respondenten zijn geworven via het panel van SSI (surveysampling.com). In totaal hebben van 30 juni tot en met 10 juli 2015 1444 respondenten aan dit onderzoek deelgenomen. Het onderzoek geeft de representatieve weergave van de Nederlandse bevolking in de leeftijd 18 tot en met 70 jaar. Soortgelijke onderzoeken heeft het Nibud uitgebracht in 2005, 2009 en 2012. Waar de vraagstelling en antwoordcategorieën het toelieten heeft het Nibud een vergelijking tussen de verschillende jaren gemaakt.