Direct naar content

Rapport Financiële administratie in een digitaal tijdperk (2018)

Onderzoeksrapport

Auteurs: Gea Schonewille, Anna van der Schors, Dörthe Kunkel

Minstens 40 procent van de Nederlanders heeft moeite om het overzicht over hun financiële administratie te bewaren. Zij hebben vaker betalingsachterstanden en staan vaker rood dan mensen die hun administratie volledig op orde hebben.

Dit blijkt uit het Nibud-rapport Financiële administratie 2018. Het Nibud onderscheidt twee risicogroepen: de 18 tot 35-jarigen (34 procent van de Nederlanders van 18 tot 64 jaar) en de niet-digitaal vaardigen (minstens 1 op de 5 volwassenen).

44 procent vergeet abonnementen vanwege automatische incasso’s

Door het gebruik van automatische incasso’s vergeet 44 procent van de Nederlanders dat ze lopende abonnementen hebben. Drie op de tien Nederlanders kunnen rekeningen niet betalen omdat andere betalingen via automatische incasso’s het budget al hebben verbruikt.

Mensen worden minder herinnerd aan het hebben van abonnementen en bijbehorende rekeningen omdat veel berichten niet meer letterlijk door de brievenbus op de deurmat vallen. Ze geven aan belangrijke documenten per e-mail sneller over het hoofd te zien dan per post (26 versus 15 procent). En 54 procent geeft aan post sneller te bekijken dan naar een mijn-omgeving te gaan.

Consumenten met een geordende administratie hebben minder vaak betalingsachterstanden zien minder vaak een rekening over het hoofd en hebben minder abonnementen waarvan zij zich niet (meer) bewust zijn.

De belangrijkste resultaten

 • Driekwart bewaart de administratie op een ordelijke manier. Als men de administratie op één plek bewaart, is dat voor 24 procent op papier, 9 procent bewaart alles digitaal.
 • 6 op de 10 checkt zowel de digitale als papieren post iedere dag
 • 65 procent handelt een rekening direct af wanneer deze binnenkomt. 22 procent betaalt die op een vast moment.
 • Bijna 1 op de 5 vindt het lastig dat het berichtenverkeer (post) steeds meer digitaliseert
  Van de vrijwilligers thuisadministratie geeft 75 procent aan dat de klanten (helemaal) niet digitaalvaardig zijn. 
 • 8 op de 10 bezoekt online mijn-omgevingen
  Klanten van de thuisadministratie lijken minder vaak zelf mijn-omgevingen te raadplegen. Zo schatten de vrijwilligers in dat 20 procent van de klanten zelf weleens op mijn-overheid.nl komt. Voor vrijwilligers maken de mijn-omgevingen het werk wel gemakkelijker.
 • 38 procent heeft een gezamenlijk e-mailadres waarop belangrijke documenten en rekeningen binnenkomen.
 • Respondenten die digitalisering ingewikkeld vinden (18 procent) betalen vaker rekeningen te laat, hebben minder vaak een geordende administratie en bekijken minder vaak de mijn-omgevingen.
 • Van de 18- tot 35-jarigen geeft 16 procent aan niet-digitaalvaardig te zijn, tegen 22 procent van de 50- tot 65-jarigen.
  Dit is naar verwachting een onderschatting is, aangezien de AOW-gerechtigden niet zijn meegenomen in dit onderzoek. Bovendien is dit onderzoek uitgevoerd via een online panel; hierin zijn laaggeletterden en mensen die volledig niet-digitaalvaardig zijn, uitgesloten. Driekwart van de vrijwilligers thuisadministratie geeft aan dat hun klanten (helemaal) niet digitaalvaardig zijn.
 • Consumenten van 18 – 35 jaar hebben minder vaak een duidelijk systeem voor hun administratie, zien vaker belangrijke documenten in de e-mail over het hoofd en vergeten vaker welke abonnementen er nog lopen.

Achtergronden bij dit rapport

Het onderzoek Financiële administratie 2018 is uitgevoerd met een digitale vragenlijst. De respondenten zijn geworden via het panel van Research Now SSI. In totaal hebben 1156 Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar aan het onderzoek deelgenomen. De netto steekproef is representatief voor alle Nederlanders in deze leeftijdsgroep wat betreft leeftijd, geslacht en regio. De veldwerkperiode liep van 29 september tot en met 2 oktober 2017. Daarnaast hebben 324 vrijwilligers werkzaam in de thuisadministratie een vragenlijst ingevuld. Deze vrijwilligers hebben de vragenlijst ingevuld tussen 9 en 23 oktober 2017.