Direct naar content

Rapport De Nederlanders en hun pensioen (2015)

Onderzoeksrapport

Auteurs: Anna van der Schors en Marcel Warnaar

Meer dan de helft van de Nederlanders (60%) weet niet of hij na zijn pensionering genoeg inkomen heeft om alle uitgaven te betalen. Vier op de tien Nederlanders hebben wel een goed beeld van hoe de financiën er na pensionering uit zien.

20% van de Nederlanders heeft totaal geen interesse in zijn financiën na pensionering. En 40% is nog van plan om de financiën voor later op een rij te zetten. Dit blijkt uit het Nibud-onderzoek ‘De Nederlanders en hun pensioen’.

Eerst goed rondkomen, dan met pensioen aan de slag

Uit het onderzoek blijkt dat als ‘de omstandigheden’ goed zijn mensen met hun pensioen aan de slag gaan. Pas als iemand goed kan rondkomen en de noodzaak hoger wordt omdat hij ouder wordt én hij weet hoe hij zijn inkomsten en uitgaven na pensionering in kan kaart kan brengen, gaat hij er daadwerkelijk mee aan de slag.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de meeste Nederlanders zich zelf verantwoordelijk voelen voor hun financiële situatie na pensionering. Maar het Nibud ziet ook in het onderzoek dat weinig Nederlanders het pensioen helemaal zelf willen regelen. Veel huishoudens zijn bang dat ze dan helemaal niets zouden doen of de verkeerde keuzen zouden maken.

  • 75% vindt een goed pensioen belangrijk
  • 70% bewaart de pensioengegevens op een overzichtelijke manier
  • 46% heeft uitgezocht welke inkomsten hij na pensionering heeft
  • 40% vindt pensioen moeilijk te begrijpen
  • 25% weet niet waar hij moet beginnen om een beeld te krijgen van zijn financiële situatie na pensionering.

Onze expert bij dit rapport

Achtergronden bij het onderzoek

Voor het onderzoek ‘De Nederlanders en hun pensioen’ hebben 1115 Nederlanders tussen de 25 en 65 jaar een online vragenlijst ingevuld. De respondenten zijn geworven via het panel van SSI. De enquête is representatief voor de Nederlandse beroepsbevolking van 25 t/m 64 jaar. Het veldwerk is uitgevoerd van 30 juni tot en met 10 juli 2015.