Direct naar content

Rapport Bewust lenen bij studenten bevorderen (2019)

Onderzoeksrapport

Auteurs: Minou van der Werf, Dörthe Kunkel en Gea Schonewille

Het is van belang dat studenten op een bewuste manier de hoogte van hun studielening bepalen. Kunnen we studenten activeren om hun leenbedrag te heroverwegen?

Studenten met een lening bij DUO verlagen die lening als zij goed zijn geïnformeerd over de hoogte van de uiteindelijke totale studieschuld. Dat blijkt uit onderzoek dat het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft gedaan voor het ministerie van OCW en DUO.

Het ministerie zoekt naar manieren om studenten bewuster om te laten gaan met hun lening. Uit het onderzoek Bewust lenen bij studenten bevorderen blijkt nu dat studenten minder lenen als zij inzicht hebben in hun maandelijkse aflosbedrag en de termijn waarop ze hun aflossing zouden kunnen voldoen.

Hoewel er in de afbetalingsregeling de nodige ‘escapes’ zijn ingebouwd, kan de studieschuld voor lange tijd van beperkende invloed zijn op het toekomstige besteedbare inkomen, de hoogte van een eventuele andere lening of de hoogte van een hypotheek.

In dit onderzoek hebben we daarom – in opdracht van DUO en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – onderzocht in hoeverre we verantwoord leengedrag onder studenten kunnen bevorderen met behulp van inzichten uit de gedragswetenschappen.

Achtergrond bij dit rapport

Het onderzoek Bewust lenen bij studenten bevorderen maakt deel uit van de dissertatie Het bevorderen van verstandige financiële keuzes van Nibud-onderzoeker Minou van der Werf. Aan het onderzoek deden studenten in het hoger onderwijs mee die op dit moment een lening of collegegeldkrediet bij DUO hebben. Alle studenten vallen onder het leenstelsel. Met behulp van een Randomized Controlled Trial (RCT) is getest op studenten de hoogte van hun studielening gaan heroverwegen op het moment dat ze gewezen worden op de toekomstige kosten van hun huidige leengedrag en op hoe snel en gemakkelijk ze de studielening iedere maand kunnen aanpassen. In totaal zijn 48.700 studenten meegenomen in het onderzoek. Zij zijn willekeurig verdeeld over vijf groepen. De eerste groep vormde de controlegroep die geen informatie ontving, de andere vier groepen waren de interventiegroepen die eind maart 2019 een mail of brief met verschillende inhoud van DUO ontvingen.