Direct naar content

Rapport Financieringslastnormen 2020 (2019)

Onderzoeksrapport

Auteurs: Marcel Warnaar, Jasja Bos en Marjan Verberk – de Kruik

Alleen huishoudens die volgend jaar meer gaan verdienen, kunnen in 2020 een hogere hypotheek krijgen. Huishoudens die hetzelfde inkomen houden zullen iets minder kunnen lenen vanwege de gestegen prijzen.

Dat schrijft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in het adviesrapport Financieringslastnormen 2020, dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

In dit advies heeft het Nibud gekeken in hoeverre de Ministeriële regeling hypothecair krediet nog voldoet en aanpassingen behoeft voor 2020. Daartoe zijn een aantal adviezen geformuleerd.

Het Nibud stelt voor dat het inkomen van tweeverdieners voor een groter deel mag worden meegeteld. En het instituut komt met aanvullende adviezen voor energiezuinige woningen.

Alle rapporten in deze reeks

Onze experts bij dit rapport

Achtergronden bij dit rapport

Met het rapport Financieringslastnormen 2020 adviseert het Nibud de Rijksoverheid over de financieringslastnormen voor hypothecaire financiering voor 2020. Deze normen vormen een onderdeel van de Regeling hypothecair krediet. Voor het tot stand komen van dit advies consulteert het Nibud diverse partijen die bij de hypotheekmarkt zijn betrokken, waaronder de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, Vereniging Eigen Huis en de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.