Direct naar content

Onze onderzoeksrapporten

Het Nibud doet regelmatig onderzoek naar allerlei aspecten van de huishoudfinanciën van Nederlanders. Onze onderzoeksrapporten vind je hieronder, gesorteerd van nieuw naar oud.

Filters

Overzicht Onderzoeksrapporten

 • Rapport Meerkosten van het leven met een beperking (2024)

  Onderzoeksrapport

  Mensen met een beperking hebben soms hogere noodzakelijke uitgaven, bijvoorbeeld vanwege zorgkosten. In dit rapport maken we inzichtelijk welke meerkosten mensen kunnen hebben als gevolg van hun beperking en wat de impact daarvan is op hun huishoudbudget.

 • Rapport Geldzaken in de praktijk (2024)

  Onderzoeksrapport

  In hoeverre ervaren huishoudens bepaalde vormen van financiële onzekerheid? En welke groepen zitten in een kwetsbare positie?

 • Rapport Zicht op schulden in Caribisch Nederland (Nibud, 2023)

  Onderzoeksrapport

  De Nederlandse schuldenwetgeving, namelijk de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), geldt niet voor Caribisch Nederland. Er is echter wel behoefte aan beleid rondom schulden op Bonaire, Sint Eustatius en …

 • Rapport Advies Hypotheeknormen 2024 (Nibud, 2023)

  Onderzoeksrapport

  Vanaf 2024 hangt de hoogte van de maximale hypotheek af van het energielabel van de woning. Kopers van energiezuinige woningen hebben lagere energiekosten en kunnen hierdoor een hogere hypotheek krijgen.

 • Financiële opvoeding in een digitaal tijdperk (2023)

  Onderzoeksrapport

  In een wereld waarin digitale technologie belangrijk is, verandert ook de manier waarop ouders hun kinderen (moeten) leren omgaan met geld. Hoe gaan ouders en kinderen in deze digitale wereld om met geld en financiële opvoeding?

 • Rapport Verborgen armoede op de werkvloer (2022)

  Onderzoeksrapport

  Het rapport Verborgen armoede op de werkvloer (2022) geeft inzicht in verborgen armoede onder werkenden. We zien dat werkenden niet optimaal gebruik maken van inkomensondersteunende voorzieningen.

 • Rapport Een (on)zeker inkomen in de stad (2023)

  Onderzoeksrapport

  In dit onderzoek brengen we de financiële situatie in kaart van 3 groepen die een grote kans hebben op onzekerheid. Daarnaast geven we inzicht in de verschillende regelingen voor inkomensondersteuning waar deze groepen mee te maken krijgen.

 • Rapport Rondkomen en betalingsproblemen (2022)

  Onderzoeksrapport

  Veel Nederlandse huishoudens gaan gebukt onder de hoge vaste lasten en stijgende uitgaven. Jongvolwassenen lijken het hardst getroffen te worden.

 • Rapport Advies Financieringslastnormen 2023 (2022)

  Onderzoeksrapport

  Voor huishoudens met inkomens tot € 31.000 per jaar zijn de normen naar beneden bijgesteld. De percentages worden minder stevig verscherpt dan eerder gedacht.

 • Rapport Wat betekenen betaalrisico’s in de praktijk? (2022)

  Onderzoeksrapport

  Wat betekent het voor huishoudens als ze moeilijk rond kunnen komen en er schulden (driegen te) ontstaan? Dit rapport bevat een overzicht van factoren waardoor betaalrisico’s ontstaan en geeft inzicht in de effecten voor de huishoudens.

 • Rapport Impactanalyse verandering huurtoeslag (2022)

  Onderzoeksrapport

  Het Nibud raadt het kabinet af om de veranderingen in de huurtoeslag, zoals voorgesteld in het coalitieakkoord, per 2024 door te zetten.

 • Rapport: Huren en rondkomen in Amsterdam (2022)

  Onderzoeksrapport

  Huurders die moeilijk rondkomen lopen risico op financiële, sociale en gezondheidsproblemen. De meest kwetsbare huurders hebben weinig bestedingsruimte.