Direct naar content

Melding: Altijd op de hoogte met de Nibud nieuwsbrief

Elke maand het laatste nieuws en handige tips van onze experts Aanmelden

Woonlasten en woonverzekeringen

Naast huur of hypotheek zijn er nog andere vaste woonlasten waar je rekening mee moet houden. Denk aan verzekeringen en lokale belastingen. Het kan verschillen voor huur- en koopwoningen. Op deze pagina een overzicht. 

Onroerendezaakbelasting (ozb) 

Als je een koophuis hebt, betaal je als eigenaar ieder jaar aan je gemeente onroerendezaakbelasting (ozb) over alle ‘onroerende zaken’. Dat zijn woningen, maar ook winkelpanden en de grond die je in bezit hebt.  

De hoogte van de belasting die je voor deze onroerende zaken moet betalen is afhankelijk van de WOZ-waarde van je woning. WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken. 

De WOZ-waarde wordt eens per jaar vastgesteld (getaxeerd) door de gemeente. De onroerendezaakbelasting die je betaalt is een percentage van de WOZ-waarde. Dit percentage verschilt ook per gemeente. 

Ben je huurder? Dan hoef je geen onroerendezaakbelasting te betalen. 

Afvalstoffenheffing en rioolheffing 

De afvalstoffenheffing is bedoeld om de kosten van afvalverwerking mee te dekken. Zo wordt bijvoorbeeld het vuilnis opgehaald. Deze heffing betaalt ieder huishouden aan de gemeente, die verantwoordelijk is voor de afvalinzameling. 

De rioolheffing dekt de kosten die de gemeente maakt voor de rioolvoorziening. De hoogte van deze heffing is meestal afhankelijk van het aantal personen waaruit je huishouden bestaat. Alleenstaanden betalen vaak minder. Ook deze heffing is voor zowel huurders als huiseigenaren. 

Heffingen van het waterschap 

Je betaalt niet alleen heffingen aan de gemeente, maar ook aan het waterschap. Daarmee dekken de waterschappen de kosten van waterzuivering en waterkering (bijvoorbeeld door dijken). Elk huishouden moet de waterzuiveringsheffing betalen. De hoogte van de waterzuiveringsheffing is afhankelijk van het aantal personen in je huishouden. 

Daarnaast bestaat ook nog de watersysteemheffing. Die is bedoeld voor de waterkering. Elk huishouden betaalt hier een vast bedrag voor. Eigenaren van een koopwoning betalen een extra bedrag. De hoogte hiervan is afhankelijk van de WOZ-waarde. 

Betalen en kwijtschelding lokale lasten 

De tarieven van belastingheffingen kunnen voor iedere gemeente en waterschap anders zijn. Wil je weten hoeveel je moet betalen? De meeste huishoudens ontvangen in de maand februari automatisch de aanslag. Heb je tussendoor vragen, neem dan contact op met je gemeente of waterschap. In de meeste gemeenten is het mogelijk om in termijnen te betalen.  

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van lokale lasten. Zo hebben huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau meestal recht op volledige kwijtschelding. Huishoudens met een inkomen net boven bijstandsniveau kunnen soms ook (gedeeltelijke) kwijtschelding krijgen. 

Kwijtschelding geldt niet altijd voor alle gemeentelijke en waterschapsheffingen. Sommige gemeenten verlenen bijvoorbeeld alleen kwijtschelding voor zogenaamde onvermijdbare belastingen. De hondenbelasting valt daar niet onder. 

Hoe vraag je kwijtschelding aan? 

Kwijtschelding van heffingen vraag je aan bij de gemeente waarin je woont of het lokale waterschap. Meestal zit bij de belastingaanslag al een formulier waarmee je het kunt aanvragen. 

Soms werken de gemeente en het waterschap samen. De kwijtschelding hoeft je dan maar één keer aan te vragen. 

Met de Nibud-tool BerekenUwRecht kun je (als de gemeente aangesloten is bij deze website) berekenen of je in aanmerking komt voor kwijtschelding van lokale heffingen. 

  • BerekenUwRecht

    Tool

    Op berekenuwrecht.nl ga je gemakkelijk na voor welke lokale en landelijke toeslagen en subsidies jij in aanmerking komt.

Inboedelverzekering 

Een inboedelverzekering dekt schade aan je inboedel of huisraad. Deze verzekering is niet verplicht, maar het is wel erg verstandig om er een af te sluiten, want het gaat vaak om kosten die de meeste huishoudens niet zomaar kunnen betalen. Zoals schade aan spullen door diefstal of lekkage. 

Hoe uitgebreider je inboedelverzekering, hoe meer soorten schade er worden vergoed. Wat de inboedelverzekering wel en niet vergoedt, lees je in de voorwaarden van de verzekering – ook wel de polisvoorwaarden genoemd. 

Voor welk bedrag verzekeren? 

Je spreekt tijdens het afsluiten van je verzekering met de verzekeringsmaatschappij af voor welk bedrag je je spullen verzekert tegen eventuele schade. Dit bedrag zou gelijk moeten zijn aan de waarde van die spullen als je ze nieuw zou moeten kopen.  

Is de waarde van je spullen hoger dan het bedrag waarvoor je verzekerd bent? Dan ben je onderverzekerd. Je kunt dan niet dezelfde spullen terugkopen van een eventuele uitkering uit de verzekering. Verzekeraars bieden de mogelijkheid om een garantie tegen onderverzekering af te sluiten. 

Voorbeeld: Je hebt je inboedel verzekerd voor een waarde van €100.000. Maar de werkelijke waarde bedraagt €200.000. De schade is € 10.000. Toch krijg je dan maar de helft vergoed (100.000/200.000 * 10.000 = €5.000.  

Wat kost een inboedelverzekering? 

De hoogte van de premie die je (vaak maandelijks) moet betalen is afhankelijk van: 

  • Het bedrag waarvoor je verzekerd bent. Deze ‘verzekerde som’ moet gelijk zijn aan de nieuwwaarde van de verzekerde inboedel. Dit bedrag hangt samen met inkomen, type en grootte van de woning, gezinssamenstelling, je bezit et cetera. 
  • De dekking van de polis. 
  • Het eventuele eigen risico. 

Lees meer over het afsluiten van een inboedelverzekering op de site van de Consumentenbond. 

Opstalverzekering 

Een opstalverzekering is verplicht voor iedereen die een koopwoning heeft en dekt de schade aan de woning zelf. Denk aan schade door brand of storm. De hoogte van de premie hangt af van de regio waar je woont, de hoogte van het eigen risico en de herbouwwaarde van de woning. 

De herbouwwaarde is gelijk aan de totale kosten om je hele huis opnieuw te bouwen als het geheel verwoest zou worden. Die waarde hangt onder andere af van het woningtype, het type fundering, het type dak, hoe nieuw de badkamer en keuken zijn en de afwerking van het huis. Het bedrag dat je verzekert, moet gelijk zijn aan de herbouwwaarde. 

Let niet alleen op de prijs van de opstalverzekering, maar ook op de voorwaarden. Kijk goed welke soorten schade wel en niet gedekt zijn. Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij. 

Ben je huurder? Dan hoef je de opstalverzekering niet zelf te regelen. Dat is de verantwoordelijkheid van de verhuurder, die is namelijk eigenaar van het pand. 

Lees meer over het afsluiten van een opstalverzekering op de site van de Consumentenbond. Hier vind je meer over verzekeringen die verstandig zijn om af te sluiten.