Direct naar content

Melding: Help je ons met het verbeteren van onze website?

We zijn erg benieuwd hoe je het bezoek aan onze website ervaart. Naar de vragenlijst

Wat kost thuiswerken?

Als je thuiswerkt, maak je andere kosten dan als je op kantoor zou werken. Daarom is het belangrijk om deze kosten inzichtelijk te maken. Een richtbedrag voor de extra kosten van thuiswerken is € 3 per dag. Op deze pagina vind je meer informatie over thuiswerken als werknemer of als zzp’er.

De kosten van thuiswerken in Nederland

Thuiswerken kost geld. Denk aan de verwarming een paar graden hoger zetten, meer elektriciteit, water, koffie/thee en wc-papier. Het Nibud heeft de kosten berekend die je hebt per thuisgewerkte dag. Die komen neer op zo’n € 3 per dag.

We hebben er bij onze berekeningen op gelet dat iedereen deze kosten heeft. In de berekening gaan we uit van gemiddelde bedragen, de werkelijke situatie verschilt natuurlijk per huishouden. In het rapport Thuiswerkkosten (2021) lees je meer over de berekening.

Kosten van thuiswerken per dag in €
Elektriciteitsverbruik 0,90
Waterverbruik 0,05
Verwarming 0,80
Koffie en thee 1,00
Toiletpapier 0,10
Totale kosten per werkdag 2,90
Bron: CBS. Berekeningen Nibud, juli 2023.

Vergoeding thuiswerken 2024

Om de kosten van thuiswerken te compenseren is er de thuiswerkkostenvergoeding. Werkgevers kunnen bepaalde werkkosten belastingvrij vergoeden vanuit de werkkostenregeling. Denk hierbij aan aanschaf van digitale middelen zoals een laptop of een goede bureaustoel. Sinds 1 januari 2022 is daar de thuiswerkkostenvergoeding aan toegevoegd.

De thuiswerkkostenvergoeding is een gerichte vrijstelling voor het onbelast vergoeden van thuiswerkkosten van € 2,35 per thuiswerkdag. Het kost werkgevers dus minder om de vergoeding uit te keren. Werkgevers zijn niet verplicht een thuiswerkkostenvergoeding uit te keren en het bedrag staat niet vast. Meer mag dus ook, maar alleen de eerste € 2,35 per dag is belastingvrij.

De hoogte van de thuiswerkkostenvergoeding

Door de gestegen energieprijzen is thuiswerken duurder geworden. En dus klopt ons advies voor de thuiswerkkostenvergoeding uit 2021 niet meer. De gemiddelde kosten om thuis te werken bedragen ongeveer € 3 per werkdag per persoon. Dat is € 1 meer dan het advies dat we hebben gegeven in het rapport van juli 2021.

Maak afspraken met je werkgever

Werkgevers en werknemers kunnen afspraken maken over het aantal dagen waarop de werknemer thuis zal werken. Op basis hiervan kan de werkgever een vaste vergoeding toekennen. Het kan ook dat je het werkelijke aantal thuisgewerkte dagen doorgeeft aan de werkgever. Dat verschilt per werkgever.

Thuiswerken als zzp’er

Ben je zzp’er en is je kantoor officieel thuis, met een aparte toegang? Daar zijn andere regelingen voor. De thuiswerkkostenvergoeding is dan niet van toepassing.

Zakelijke uitgaven aftrekken

Het is niet altijd duidelijk welke kosten zakelijk zijn. Sommige kosten hebben zowel een zakelijk als een privé voordeel. Denk bijvoorbeeld aan internet, energiekosten of het gebruik van je telefoon. Je mag voor de belasting het deel aftrekken wat je zakelijk gebruikt.