Direct naar content

Melding: Altijd op de hoogte met de Nibud nieuwsbrief

Elke maand het laatste nieuws en handige tips van onze experts Aanmelden

Alles over vakantiegeld

Iedereen die werkt of een uitkering krijgt, heeft recht op vakantiegeld. Maar hoeveel vakantiegeld krijg je en wanneer? En wat is een slimme manier om het geld te besteden?

Hoeveel vakantiegeld krijg je?  

Het vakantiegeld, ook wel vakantiebijslag of vakantietoeslag genoemd, is meestal 8 procent van je brutoloon. Dit wordt vaak eind mei uitgekeerd en wordt berekend over het loon van 1 juni van het afgelopen jaar tot 1 juni van het huidige jaar. Als je baan stopt wordt het opgespaarde vakantiegeld meteen uitbetaald. 

Hoeveel vakantiegeld krijg je netto?
bruto maandloon bruto vakantiegeld netto vakantiegeld zonder loonheffingskorting netto vakantiegeld met loonheffingskorting
1500 1440 900 1350
2000 1920 1200 1100
2500 2400 1500 1400
3000 2880 1800 1650
3500 3360 2100 1650
4000 3840 2400 1900
4500 4320 2700 2150
Bedragen in euro’s

Netto vakantiegeld berekenen

Stel, je verdiende in de afgelopen twaalf maanden € 2.000 bruto per maand. Dan heb je over elke maand € 160 vakantiegeld opgebouwd. Dat komt neer op € 1.920 voor het hele jaar.

Maar dat is bruto. Over dit bedrag moet je nog belasting betalen, net als over je loon. Hoeveel? Dat hangt af van de hoogte van je inkomen. Hierboven vind je een indicatie van het netto vakantiegeld bij verschillende inkomens. 

Let op: in de tabel gaan we ervan uit dat je bruto maandloon in de afgelopen twaalf maanden elke maand hetzelfde was. Heb je in sommige maanden minder gewerkt of minder verdiend, dan zal het netto vakantiegeld lager zijn.

Vakantiegeld bij een uitkering 

Ook met een uitkering heb je recht op vakantiegeld. Het percentage verschilt per soort uitkering. Van een bijstandsuitkering wordt 5 procent van het nettobedrag opzijgezet voor de vakantietoeslag. Bij een AOW-uitkering gaat het om vaste bedragen aan vakantiegeld. 

Je kan inloggen bij de Sociale Verzekeringsbank. Via Mijn SVB zie je op hoeveel vakantiegeld je recht hebt.

Hoeveel belasting betaal je over vakantiegeld?

Ons belastingstelsel heeft twee belastingschijven. Hoe meer je verdient, hoe meer belasting je betaalt. Het belastingtarief tot € 75.518 is 36,97 procent in 2024. Vanaf € 75.518 is het 49,5 procent. Je werkgever houdt hier al rekening mee en houdt elke maand een passend deel van het inkomen in.  

Het vakantiegeld komt echter bovenop je inkomen en kan daardoor in het hoogste tarief vallen. Het kan zijn dat het vakantiegeld volledig in een bepaalde belastingschijf valt, of voor een deel in een schijf en een deel in een andere schijf. Dit wordt bijzonder tarief genoemd. 

Heffingskorting en vakantiegeld

Je hebt ook recht op heffingskortingen: de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Die verlagen de belasting. Vanaf een bepaald inkomen gaan die heffingskortingen omlaag. Deze heffingskortingen worden ook elke maand verrekend.  

Omdat het vakantiegeld bovenop het reguliere loon komt, kan het zijn dat de heffingskortingen aan het einde van het jaar lager uitvallen. Dan moet er geld terugbetaald worden. Om dat te voorkomen wordt er over het vakantiegeld een extra verrekeningspercentage toegepast. 

Verrekeningspercentages loonheffingskorting
Inkomen Verrekeningspercentage loonheffingskorting
Tot € 11.777 0%
€ 11.778 tot € 12.409 -8,43%
€ 12.410 tot € 22.981 -31,34%
€ 22.982 tot € 24.812 -2,47%
€ 24.813 tot € 39.957 4,16%
€ 39.958 tot € 75.518 13,14%
€ 75.519 tot € 134.929 6,51%
Vanaf € 134.930 0%

Je hebt de afgelopen twaalf maanden elke maand € 1.500 bruto verdiend. Het jaarsalaris is dan € 18.000 (12 x 1.500). Jouw vakantiegeld is dan € 1.440 (8% van 18.000). Het totale jaarinkomen is dan € 19.440 (18.000 + 1.440) waardoor het belastingtarief 36,97% bedraagt en het percentage waarmee de heffingskortingen worden verrekend is -31,34%.  

Daarom moet je € 532 belasting betalen over het vakantiegeld (36,97% over 1.440). De heffingskortingen die worden verrekend zijn € 451 (31,34% over 1.440). Het netto vakantiegeld is dan € 1.359 (1.440 min 532 plus 451). 

Uitbetaling vakantiegeld

Als je in loondienst werkt, krijg je meestal één keer in het jaar het vakantiegeld. Jongeren met een bijbaan en uitzendkrachten krijgen het meestal iedere maand uitbetaald. Soms kunnen werknemers ervoor kiezen om het vakantiegeld per maand te krijgen. 

Uit Nibud-onderzoek blijkt dat mensen die het vakantiegeld één keer per jaar ontvangen, het bewuster besteden. Zij gebruiken het bijvoorbeeld om te sparen. Als je je vakantiegeld maandelijks ontvangt, wordt het eerder ‘gewoon’ dan één keer in het jaar een extraatje.  

Haal meer uit je vakantiegeld 

Je hoeft je vakantiegeld niet per se aan een vakantie uit te geven. Er zijn verschillende manieren om dit extra geld slim te besteden.  

  • Ga je niet of later pas op vakantie? Zet het geld dan apart. Bijvoorbeeld op een spaarrekening. Zo geef je het minder makkelijk uit aan andere dingen. 
  • Ga na of je je financiële buffer op peil hebt om noodzakelijke, onverwachte kosten te kunnen betalen. Zo niet, dan kun je met het vakantiegeld de buffer aanvullen. 
  • Verwacht je een grotere uitgave, zoals onderhoud aan de auto of woning? Dan kan het slim zijn het geld hiervoor opzij te zetten.  
  • Of investeer het in de energiezuinigheid van je woning. Zoals isolatie of zonnepanelen. Dit kan op langere termijn een besparing op de energiekosten opleveren. 
  • Heb je schulden of een betalingsachterstand? Dan kun je (een deel van) het geld gebruiken om dit weg te werken.  
  • Heb je wisselende inkomsten? Dan kan het verstandig zijn om het vakantiegeld opzij te zetten voor maanden met minder inkomsten. 

Tip: Om te beslissen wat je het beste kunt doen met je (vakantie)geld, is het een aanrader om een jaarbegroting te maken.