Direct naar content

De loonstrook

Van je werkgever ontvang je een loonstrook. Daar staat op hoe je salaris is opgebouwd. Welke posten staan er op dit document, hoe moet je het lezen en wat betekenen de termen en afkortingen?

Loonstrook

Je werkgever is verplicht je een loonstrook te geven. Bij sommige werkgevers krijg je je loonstrook digitaal, bij andere op papier. Je kunt elke maand een loonstrookje krijgen, maar dat hoeft niet. Je moet in ieder geval een loonstrook krijgen bij de betaling van je eerste salaris en als er iets verandert in je salaris of de loonheffingen.

Ontvang je geen loonstrook? Vraag dan na bij je werkgever of dat klopt en waarom dat zo is.

Bewaren

Bewaar je loonstroken altijd goed. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als bewijsstuk bij een navordering van de Belastingdienst. Ook kun je controleren of het aantal gewerkte uren, het salaris en de toeslagen voor overuren of onregelmatige uren kloppen.

Jaaropgave

Naast een loonstrook krijg je aan het begin van elk nieuwe jaar een jaaropgave van je werkgever. Daarop staat wat je het jaar ervoor verdiend hebt. Bewaar je jaaropgave goed, want die heb je nodig voor de belastingaangifte.

Let op: Je werkgever verstrekt een jaaropgave maar één keer. Raak je hem kwijt, dan krijg je geen nieuwe.

Wat staat er op je loonstrook?

Elk bedrijf of organisatie heeft een eigen loonstrook. Wat er precies op staat, verschilt dus per werkgever. Heb je specifieke vragen over je loonstrook? Dan kun je die het beste aan je werkgever zelf stellen. Wel hebben we hieronder een aantal van de meest voorkomende begrippen uitgelegd.

Let op: Posten kunnen bij verschillende werkgevers verschillend heten. Een vergoeding voor overwerk kan bijvoorbeeld onregelmatigheidstoeslag of toeslaguren heten.

Begrippen op je loonstrook

Bovenaan de loonstrook staan meestal persoonlijke gegevens, zoals je naam en burgerservicenummer (BSN). Daarnaast staat er informatie over je werkgever. Ook staat er bijvoorbeeld over welke periode de loonstrook gaat en wat je contracturen en uurloon zijn.

 • Parttime %
  Als je parttime werkt, staat hier het percentage dat je werkt van een volledige werkweek. Het percentage is afhankelijk van het aantal uur in een volledige werkweek bij jouw werkgever. Dat kan variëren van 36 uur tot 40 uur.
 • Brutoloon
  Het loon dat in je contract, in de wet of in de cao van je werkgever is vastgelegd. Dit wordt op sommige loonstroken ook wel contractloon of basisloon genoemd.
 • Nettoloon
  Het bedrag dat je ontvangt na aftrek van belastingen en sociale premies.
 • Minimumloon
  Het wettelijk minimumloon dat je voor deze periode moet ontvangen.
 • Loonheffing
  Het bedrag dat je betaalt aan inkomstenbelasting, premies voor volksverzekeringen en werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Daarvan betaalt de overheid bijvoorbeeld onderwijs en zorgkosten, sociale voorzieningen als AOW en kinderbijslag, maar ook uitkeringen.
 • Loonheffingskorting
  Korting op de belasting en premies. Daardoor ben je daar een minder groot deel van je inkomen aan kwijt.
 • Loon SV
  Dit is je Sociale Verzekeringsloon. Dat is je brutoloon min de betaalde pensioenpremie. Het kan zijn dat je geen pensioenpremie betaalt. In dat geval is je SV-loon gelijk aan je bruto loon.
 • Loon SV-dagen
  Het aantal uitbetaalde dagen van deze loonstrook. Hieronder vallen ook ziekte-uren, vakantie-uren en feestdaguren. Deze post wordt ook wel loondagen genoemd.
 • Cumulatieven
  Alle bedragen van dit kalenderjaar tot en met deze loonstrook bij elkaar opgeteld.
 • Toeslagenuren
  Het aantal uren waar je toeslagen over ontvangt, zoals ploegentoeslag en overwerktoeslag.
 • Bijzonder tarief % (BT)
  De loonbelasting die je betaalt over het bijzonder loon, zoals een dertiende maand, achterstallig loon, uitbetaalde vakantiedagen, vakantiegeld en overwerkloon.
 • Vakantie-uren Wettelijk
  Het aantal uren dat je tot nu toe hebt opgebouwd aan wettelijke vakantiedagen.
 • Vakantie-uren Bovenwettelijk
  Het aantal uren dat je tot nu toe hebt opgebouwd aan bovenwettelijke vakantiedagen.
 • Auto van de zaak %
  Hier staat het bijtellingspercentage. Bijtelling is het bedrag dat je betaalt voor het privégebruik van de auto. Wat je uiteindelijk aan bijtelling betaalt is dit percentage maal de fiscale waarde van de auto.
 • Fiscale waarde
  De netto catalogusprijs (inclusief btw en BPM) van je auto van de zaak. De verrekening van het privégebruik is gebaseerd op de fiscale waarde. Dit wordt ook wel cataloguswaarde genoemd.
 • Thuiswerkkostenvergoeding
  Een vergoeding voor de (meer)kosten die je maakt op de dagen dat je thuiswerkt.