Direct naar content

Eerder met pensioen

Veel mensen dromen ervan om al eerder dan op de AOW-leeftijd met pensioen te gaan. Dan moet je je goed verdiepen in de financiële gevolgen daarvan en op tijd beginnen je voor te bereiden. Wat aandachtspunten op een rij.

Financiële gevolgen 

Wil je weten wat de financiële gevolgen zijn voor je pensioen als je eerder stopt of juist langer doorwerkt? Via mijnpensioenoverzicht.nl vind je persoonlijke rekenvoorbeelden. Dit zijn schattingen, maar ze kunnen je wel een beeld geven van wat je kunt verwachten.  

Wil je meer weten over de mogelijkheden en keuzes binnen je pensioenregeling, dan kun je vanuit die voorbeelden contact opnemen met je pensioenuitvoerder. 

Wat heb je opgebouwd? 

Naast het pensioen van je pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij kun je ook nog ander inkomen voor later hebben opgebouwd. Denk bijvoorbeeld aan lijfrenten, bankspaarproducten of ander vermogen. Ook dit inkomen kan belangrijk zijn bij je wens om eerder te stoppen met werken. 

Maak een compleet beeld van welke inkomsten je verwacht na pensionering. Vul bijvoorbeeld de Nibud-rekentool Pensioenschijf-van-vijf in voor een totaalplaatje. Niet alleen van je inkomsten, maar ook van je verwachte uitgaven. Want die kunnen veranderen als je met pensioen gaat. Zo krijg je een beter beeld van je mogelijkheden om eerder met pensioen te gaan.

Gevolgen voor belasting en toeslagen 

Na de AOW-leeftijd betaal je minder sociale premies en belastingen. Hierdoor hou je netto meer over van het bruto-inkomen.  

Eerder of later stoppen met werken kan ook gevolgen hebben voor bijvoorbeeld je netto hypotheeklasten of het recht op zorg- of huurtoeslag. Als je (gedeeltelijk) stopt met werken kan het inkomen veranderen waardoor toeslagen mogelijk vervallen of juist kunnen worden aangevraagd. Neem dit ook mee in de financiële puzzel. 

Begin op tijd met voorbereiden 

Hoe eerder je begint met sparen, hoe groter de kans dat je een paar jaar voor je pensioendatum voldoende geld hebt om de periode tot je AOW-leeftijd zonder of met minder inkomen uit werk door te komen. 

Wat kun je doen om extra te sparen voor je pensioen? De mogelijkheden staan op een rij op onze pagina Pensioen opbouwen

Andere keuzes 

Er zijn nog andere mogelijkheden om te spelen met je pensioeninkomen. Zo kun je in veel pensioenregelingen kiezen voor een hoog-laagconstructie. Dit betekent dat je de eerste jaren na pensionering een hoger pensioen kiest, en de latere jaren juist minder ontvangt. Eerst een wat lager pensioen en daarna een wat hoger pensioen kan ook.

Deze keuzes kun je ongeveer een jaar van te voren gaan maken. Je pensioenfonds informeert je over de mogelijkheden. Verdiep je goed in de gevolgen van je keuzes.

Tools voor inzicht in je pensioen

 • Pensioenschijf-van-vijf

  Tool

  Je bouwt op verschillende manieren pensioen op. Maar kom je er straks mee uit? Deze tool geeft inzicht in inkomsten én uitgaven later.

 • Stappenplan Uitkomen na pensioen

  Stappenplan

  Na je pensioen veranderen je inkomsten en je uitgaven. Kom je straks uit? Met dit stappenplan krijg je inzicht.

 • Geldplan Pensioen

  Tool

  Heb jij genoeg geld voor later? Voor wanneer je ophoudt met werken. Met het Geldplan Pensioen kom jij te weten hoe je toekomstige pensioen er voor staat.