Direct naar content

Kostgeld

Woont je kind – of iemand anders met een eigen inkomen – bij je in? Dan is het redelijk om kostgeld te vragen als bijdrage in de woonlasten. Maar wat is een redelijk bedrag en wat spreek je af? Op deze pagina vind je handvatten. 

Onderdelen kostgeldbedrag 

Het kan lastig zijn om aan een thuiswonend, volwassen kind kostgeld te vragen. Toch is het redelijk als een kind dat een eigen inkomen heeft, een bijdrage in de woonkosten betaalt. Zo leert je kind dat levensonderhoud geld kost, dit is goed voor een goede voorbereiding op verdere zelfstandigheid. 

Er is geen standaard kostgeldbedrag. Elke situatie is namelijk verschillend. Denk aan verschillende personen, inkomens, lasten en verbruik. Het is fijn als je het bedrag dat je vraagt goed kan onderbouwen. Of nog beter: stel het bedrag samen vast door alle uitgavenposten door te lopen en te bespreken. 

Uitgaven om te bespreken 

  • Huur, hypotheek en servicekosten 
  • Gas, water en elektriciteit 
  • Heffingen van gemeente en waterschap 
  • Telefoon, tv, internet 
  • Boodschappen 
  • Waskosten 
  • Abonnementen 

Hoeveel kun je vragen? 

Om een redelijke vergoeding te bepalen, kijk je eerst welke kosten je door wil berekenen en naar de draagkracht van de kostganger. Je kunt het beste alle uitgavenposten waar de kostganger (mede) gebruik van maakt op een rijtje zetten. Reken alles terug naar maandbedragen. 

Daarna verdeel je de bedragen. Manieren om dat te doen zijn: 

  • Delen door het aantal personen in het huishouden (inclusief de kostganger) 
  • Verdelen naar inkomen 
  • Verdelen naar gebruik 

Onze pdf biedt een handig invulschema. Download gratis onze kostgeld-pdf met invulschema om tot een kostgeldbedrag te komen.

Afspraken en tips 

Waar moet je nog meer aan denken als je kostgeld gaat vragen? 

Gevolgen voor je inkomen 

Hou bij de berekening ook rekening met inkomsten die je verliest doordat je een kostganger in huis hebt. Denk aan een lagere huurtoeslag. Heb je een bijstandsuitkering of AOW? Vraag dan bij de uitkeringsinstantie na wat de inkomsten uit kostgeld betekenen voor deze uitkering. 

In sommige gemeenten worden lokale lasten zoals afvalstoffenheffing hoger als je met meer personen in een huis woont. Ga na hoe dit in jouw gemeente uitpakt. 

Afspraken maken 

Zorg dat je duidelijke afspraken maakt met je kind of kostganger. Stem bijvoorbeeld af hoe het bedrag betaald wordt. Wordt het maandelijks overmaken? Of contant betalen? Wat doen jullie met tussentijdse stijgingen van bepaalde uitgavenposten? 

Leg alle afspraken bij voorkeur vast. Stel een contract op voor afspraken rondom het kostgeld, en onderteken dit beiden. 

Het is aan te raden om na enkele maanden te evalueren. Kun je je allebei nog vinden in de gemaakte afspraken? Maak nieuwe afspraken als dat nodig is.