Direct naar content

Mijn kind wordt 18

Als je kind 18 jaar wordt, is het financieel zelfstandig. Veel verantwoordelijkheden verschuiven dan van jou naar je kind, en er moet een aantal zaken geregeld worden. Wat verandert er en wat moeten jullie doen? 

18 worden, wat verandert er? 

Na de 18de verjaardag heeft je kind meer vrijheden maar ook meer verantwoordelijkheden. Een 18-jarige kan bijvoorbeeld zelf abonnementen afsluiten of leningen aangaan. Als ouder kun je dit niet terugdraaien. 

Als ouder blijf je wel onderhoudsplichtig totdat je kind 21 jaar is. Dat betekent dat je er nog steeds verantwoordelijk voor bent dat je kind onderdak, kleding, voeding, scholing en medische hulp krijgt.

Belangrijk om te regelen

 • DigiD aanmaken

  Vanaf 18 jaar moet je een aantal zaken regelen met de overheid. Daarvoor heb je een eigen DigiD nodig. Je kunt daarmee inloggen op de websites van de overheid.

 • Zorgverzekering afsluiten

  Vanaf je 18e moet je een eigen zorgverzekering hebben. Sommige verzekeraars bieden een speciaal jongeren- of studentenpakket aan.

 • Zorgtoeslag aanvragen

  Om de premie van je zorgverzekering te dekken, kun je zorgtoeslag aanvragen. Ook als de ouders de zorgverzekering betalen.

 • Administratie bijhouden

  Vanaf 18 jaar sluit je zelf contracten en je hebt je eigen verzekeringen. Dan is het ook belangrijk dat je een overzichtelijke administratie hebt, bijvoorbeeld voor de belastingaangifte.

Hoe bereid je je kind voor? 

Als het goed is, heb je je kind al tijdens je financiële opvoeding steeds wat meer verantwoordelijkheid gegeven en heeft hij of zij leren sparen en omgaan met een budget.

Bij het 18 worden krijgt je kind meer te maken met instanties. Een zorgverzekering afsluiten en zorgtoeslag aanvragen is misschien nieuw. Je kind vindt het waarschijnlijk best lastig. Dan is het goed om dit samen te gaan regelen. Dat is een kans om je kind hier ook zelfstandig in te maken. 

Laat bijvoorbeeld zien hoe je een verzekering selecteert, door prijzen en vergoedingen te vergelijken. En maak samen een proefberekening bij Toeslagen.nl. Het Nibud heeft handige hulpmiddelen die je door het proces heen helpen. 

Hulp bij 18 worden

De gevolgen voor je eigen inkomen 

Als je kind 18 jaar wordt, verminderen jouw inkomsten: de kinderbijslag en het kindgebonden budget stoppen. Als je kind halverwege een kwartaal 18 wordt, krijg je nog voor dat hele kwartaal de kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank. 

Het kindgebonden budget wordt maandelijks betaald door Dienst Toeslagen. Dit stopt met ingang van de maand nadat je kind 18 is geworden. Ook je eventuele toeslagen kunnen veranderen, bijvoorbeeld je huurtoeslag. 

Nieuwe afspraken met je kind 

Vanaf de 18de verjaardag kunnen kinderen wel zelf extra inkomsten hebben. Bijvoorbeeld een tegemoetkoming in de schoolkosten, of studiefinanciering. Of je kind werkt en verdient daar een inkomen uit.  

Dan is het redelijk om ook andere afspraken met je kind te maken. Je kunt bijvoorbeeld stoppen met zak- en kleedgeld. Ook kun je eraan denken om een bijdrage in de kosten van het wonen te vragen. Dat noemen we kostgeld.  Welk bedrag redelijk zou zijn, kun je nagaan op onze pagina kostgeld

Krijg je nog kinderalimentatie? 

Kinderalimentatie loopt nog door als je kind 18 jaar wordt en nog niet financieel zelfstandig is. De hoogte blijft ook gelijk. De alimentatieplicht stopt uiterlijk als je kind 21 jaar wordt.  

Is je kind wél financieel zelfstandig op de 18de verjaardag? Dan is je kind vanaf dat moment zelf de ‘ontvangstgerechtigde’ van het geld. De alimentatiegever betaalt dus rechtstreeks aan het kind, tenzij je kind dat liever niet wil. Je kunt dit in onderling overleg afspreken. 

Overweeg of het redelijk is om met je volwassen kind afspraken te maken over een bijdrage voor voeding, energie en andere huishoudelijke uitgaven. Dat heet kostgeld.  

Zorgverzekering vanaf 18 jaar 

In Nederland moet iedereen een zorgverzekering hebben. Vanaf je 18e jaar ben je daarvoor zelf premieplichtig. Je kind krijgt dan te maken met het verplichte eigen risico en hij of zij kan een eigen zorgverzekering afsluiten. Voor jongeren hoeft dat meestal geen uitgebreide verzekering te zijn. Sommige verzekeraars bieden een speciaal jongeren- of studentenpakket aan. 

Voor de zorgverzekering moet je kind zelf zorgtoeslag aanvragen. Ook als jij de zorgverzekering betaalt voor je kind. Je kind kan zelf zorgtoeslag aanvragen. Jouw inkomen is daarop niet van invloed. Het inkomen van je kind bepaalt de zorgtoeslag. 

Kind blijven meeverzekeren

Je kind kan meestal tot het 27ste levensjaar meeverzekerd blijven met jouw aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP). Doe voor de zekerheid navraag bij je verzekeraar.

Als je kind op kamers gaat kan het verstandig zijn om een inboedelverzekering af te sluiten.