Direct naar content

Melding: Help je ons met het verbeteren van onze website?

We zijn erg benieuwd hoe je het bezoek aan onze website ervaart. Naar de vragenlijst

Toeslagen en tegemoetkomingen

Er zijn verschillende landelijke en gemeentelijke toeslagen en tegemoetkomingen, bijvoorbeeld om huishoudens met lagere inkomens te ondersteunen. Denk aan zorgtoeslag en huurtoeslag. Laat geen geld liggen en ga regelmatig na waar je recht op hebt. Op deze pagina lees je meer over de toeslagen en tegemoetkomingen waar je recht op zou kunnen hebben.

Huurtoeslag 

Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid aan de huurkosten, voor huurders van zelfstandige woningen. Je hebt een zelfstandige woning als je een eigen voordeur hebt. Woon je in een kamer van een huis, dan kom je meestal niet in aanmerking. 

Of je huurtoeslag krijgt en hoeveel, is afhankelijk van je huishouden, huur, inkomen, je vermogen en dat van je eventuele toeslagpartner of medebewoners. Heb je een laag inkomen? Dan ontvang je meer huurtoeslag dan iemand met een hoger inkomen. Bij een te hoog inkomen krijg je geen huurtoeslag meer. 

Proefberekening huurtoeslag maken

 • Wil je weten op hoeveel huurtoeslag je recht hebt? Maak dan een proefberekening. Zorg dat je gegevens over je huur, inkomen en vermogen bij de hand hebt. 

   

  Nu berekenen!

Tip: Soms veranderen de regels. Het kan dan zijn dat je eerder geen recht had op huurtoeslag, maar nu wel. Check het dus regelmatig. 

Huurtoeslag aanvragen

Huurtoeslag krijg je niet automatisch. Je kunt huurtoeslag aanvragen bij de Dienst Toeslagen via Mijn toeslagen.

Wanneer krijg je huurtoeslag?

Huurtoeslag krijg je aan het einde van de maand uitgekeerd, dus het is verstandig om huurtoeslag op tijd aan te vragen. Je kunt het ook met terugwerkende kracht aanvragen. 

Belangrijk: wijzigingen doorgeven 

Verandert je inkomen, of dat van je partner? Geef dit dan tijdig door aan Dienst Toeslagen. Zo voorkom je dat je later een groot bedrag moet terugbetalen. Behalve je inkomen zijn er nog meer veranderingen die je door moet geven. Lees hier om welke veranderingen het gaat

Tip: Verwacht je dat je inkomen gedurende het jaar gaat stijgen? Zet de huurtoeslag dan op een aparte rekening. Er is namelijk een kans dat je geld terug moet betalen. 

Bekijk waar je recht op hebt

Met de tool BerekenUwRecht kun je eenvoudig nagaan voor welke toeslagen en regelingen je in aanmerking komt en om welk bedrag het gaat. Ook zie je gelijk waar je die kunt aanvragen.

Te veel huurtoeslag ontvangen? 

Heb je te veel huurtoeslag ontvangen? Je krijgt daar dan bericht over na afloop van het kalenderjaar. Dienst Toeslagen zal eerst proberen om het bedrag te verrekenen met de resterende uitbetalingen. Ze houden dan een deel van je nog te ontvangen huurtoeslag in. 

Als dat niet mogelijk is, krijg je een brief met een verzoek om terugbetaling. Dit bedrag moet je dan binnen zes weken terugbetalen. Lukt dat niet, dan kun je een betalingsregeling treffen. 

Informatie en hulp

Huurverlaging lage inkomens

Als je in 2024 een laag inkomen hebt en meer dan € 577,91 aan kale huur betaalt, krijg je misschien de huurverlaging voor lage inkomens.

Denk je recht te hebben op deze huurverlaging? Neem dan contact op met je woningcorporatie. Reageert je woningcorporatie niet? Of wijst de woningcorporatie het verzoek af? Dan kun je contact opnemen met de Huurcommissie.

Op de website van de overheid lees je meer over deze huurverlaging voor lage inkomens.

Zorgtoeslag 

Zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten voor de verplichte zorgverzekering. Als je ouder bent dan 18 heb je tot een bepaald inkomen recht op zorgtoeslag. Dit geldt voor zowel alleenstaanden als stellen. 

Of je zorgtoeslag krijgt en hoeveel je krijgt, hangt af van je inkomen en dat van je eventuele toeslagpartner. Hoe lager het inkomen, hoe meer toeslag je ontvangt. 

Proefberekening zorgtoeslag maken

 • Op hoeveel zorgtoeslag heb je recht? Ga het na met een proefberekening. Zorg dat je gegevens over je inkomen bij de hand hebt.

   

  Nu berekenen!

Tip: Soms veranderen de regels. Het kan dan zijn dat je eerder geen recht had op zorgtoeslag, maar nu wel. Check het dus regelmatig. 

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag krijg je niet automatisch. Je vraagt het aan bij Dienst Toeslagen via Mijn toeslagen. Je kunt zorgtoeslag op elk moment aanvragen. Tot 1 september kun je de toeslag van het jaar ervoor nog achteraf aanvragen. 

Wanneer krijg je zorgtoeslag?

De zorgtoeslag wordt uitbetaald in de voorafgaande maand. Het bedrag voor januari staat dus eind december al op je bankrekening.

Wijzigingen doorgeven 

Verandert je inkomen? Geef dat dan door aan Dienst Toeslagen. De zorgtoeslag kan dan tussentijds worden aangepast of stopgezet. Dit geldt ook als het inkomen van je toeslagpartner verandert. Behalve je inkomen moet je ook nog andere wijzigingen aan Dienst Toeslagen doorgeven. 

Tip: Verwacht je dat je inkomen gedurende het jaar gaat stijgen? Zet de zorgtoeslag dan op een aparte rekening. Er is namelijk een kans dat je geld terug moet betalen. 

Na afloop van het kalenderjaar krijg je een afrekening op basis van het werkelijke inkomen. Het kan zijn dat je dan geld moet terugbetalen of geld terugkrijgt. Houd daar dus rekening mee. 

Te veel zorgtoeslag ontvangen 

Heb je te veel zorgtoeslag ontvangen? Dienst Toeslagen zal het bedrag eerst proberen te verrekenen met de uitbetaling die nog volgen. Ze houden dan een deel in van de zorgtoeslag die je nog krijgt. 

Als dat niet lukt, dan krijg je een brief met een acceptgiro. Je moet de te veel betaalde zorgtoeslag dan binnen zes weken betalen. Betaal op tijd, anders wordt het bedrag verhoogd. Je kunt ook bezwaar maken. Of een betalingsregeling treffen.  

Informatie en hulp

Persoonsgebonden budget (pgb) 

Met het persoonsgebonden budget (pgb) kun je op maat zorg en hulp inkopen. Op basis van jouw behoefte aan zorg is er een vooraf vastgesteld bedrag beschikbaar. Het persoonsgebonden budget wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

Wat is het pgb? 

Voor bepaalde vormen van zorg kun je zelf kiezen door wie je verzorgd of verpleegd wordt. Je krijgt dan een persoonsgebonden budget. Er zijn twee soorten pgb: een pgb vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) voor zorg en begeleiding en een pgb vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor het gebruik van hulpmiddelen en voorzieningen. 

Wil je een pgb aanvragen? Bij een pgb horen vaardigheden en verplichtingen. Bekijk of je ‘pgb-vaardig’ bent en of je aan de verplichtingen voor een pgb voldoet. 

Persoonsgebonden budget vanuit de Wlz 

Om een persoonsgebonden budget voor Wlz-zorg te krijgen, heb je een Wlz-indicatie nodig. Deze kan je aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Je kan bijvoorbeeld recht hebben op een pgb als je in een verzorgingshuis woont. Maar ook als je verpleging of begeleiding thuis krijgt. De SVB betaalt de zorgverlener(s) namens jou rechtstreeks vanuit jouw persoonsgebonden budget. Daar heb je dus zelf geen omkijken naar. 

Je komt niet in aanmerking voor een Wlz-pgb als je een indicatie hebt voor de volgende zorgprofielen: 9B VV, alle LVG-profielen en GGZ. Het zorgkantoor kan besluiten om het Wlz-pgb alleen toe te kennen als je door iemand wordt ondersteund bij de organisatie van de zorg. Het zorgkantoor bespreekt dan met jou of het Wlz-pgb inderdaad een goede oplossing voor je is. Lees hier meer over het aanvragen van een pgb via een zorgkantoor

Pgb vanuit de Wmo 

Je kunt kiezen voor een pgb-Wmo als je Wmo-ondersteuning krijgt van je gemeente, zoals: 

 • Begeleiding in het dagelijks leven 
 • Huishoudelijke hulp 
 • Dagbesteding of logeeropvang 
 • Woningaanpassingen of een rolstoel 

Je kunt dit aanvragen via het Wmo-loket in je gemeente. Kijk voor meer informatie op de website van je gemeente. 

Pgb vanuit de Jeugdwet 

Je kunt voor de zorg voor je kind kiezen voor zorg via een persoonsgebonden budget. Je vraagt het pgb dan aan bij je gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor zorg vanuit de Jeugdwet. De Sociale Verzekeringsbank betaalt de zorgverlener uit. 
 
Lees hier hoe het werkt om zorg voor je kind aan te vragen vanuit het pgb.  

Pgb vanuit de Zorgverzekeringswet 

Verpleging en verzorging bij je thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt vergoed vanuit het basispakket. Je kunt kiezen voor zorg via een pgb. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Je vraagt het pgb aan bij je zorgverzekeraar. 

Lees hier hoe het werkt om een pgb aan te vragen vanuit de Zorgverzekeringswet. 

Meerdere pgb’s combineren 

Meestal heb je een persoonsgebonden budget (pgb) van een gemeente, zorgverzekeraar óf zorgkantoor. Maar soms kun je niet alle zorg die je nodig hebt uit één pgb betalen. Dan is het mogelijk om meerdere pgb’s te combineren. Lees hier hoe dat werkt (pgb.nl). 

Tegemoetkomingen voor kosten kinderen 

Voor ouders met kinderen zijn er nog veel extra regelingen. Het gaat bijvoorbeeld om: kinderbijslag, kinderopvangtoeslag en pleegvergoeding, maar ook tegemoetkomingen in de schoolkosten. Op de pagina Regelingen voor ouders lees je hier alles over.