Direct naar content

Hulp bij schulden

Als je je rekeningen niet meer kunt betalen, kunnen de problemen zich snel opstapelen. Misschien pieker je over geld en weet je zelf wat je moet doen om eruit te komen. Kom dan in actie en zoek hulp. Op deze pagina vind je adressen. 

Hulp bij schulden 

Als je er zelf niet uitkomt, is het belangrijk om zo snel mogelijk hulp te zoeken bij het oplossen van je schulden. Hoe eerder je erbij bent, hoe groter de kans dat er oplossingen zijn te vinden. 

Hulp van de gemeente 

De gemeente is verplicht je te helpen bij schulden. Zij kunnen zelf begeleiding geven of hebben dit uitbesteed en verwijzen je naar de juiste plek. Elke gemeente heeft hulp bij schulden anders ingericht.

Je kunt bijvoorbeeld terecht bij: 

  • De afdeling schuldhulpverlening van de gemeente 
  • Wijk- of buurtteams 
  • Het juridisch loket 
  • Sociaal raadslieden 
  • De kredietbank 

Schuldenproblemen kunnen erg ingewikkeld zijn. Maak gebruik van de hulp die er is. 

Schuldregelingen

In eerste instantie zal de schuldhulpverlener proberen een oplossing te zoeken met de schuldeisers. Dat is het zogenaamde minnelijke traject. Lukt dat niet, dan wordt de rechter gevraagd om een oplossing. Dat is het wettelijke traject (Wsnp).  

Meer over schuldregelingen. 

Zelf oplossen? 

Heb je beginnende of kleinere schulden? Zie je het zitten om er zelf orde in te scheppen? Dan kun je gebruikmaken van de Nibud-tool Zelfjeschuldenregelen. Stapsgewijs maak je een plan waarmee je naar je schuldeisers kan gaan. Er zijn ook voorbeeldbrieven beschikbaar die je dan kan sturen. Of download de gratis FiKks app, waar je samen met een persoonlijke, zelfgekozen buddy aan een oplossing voor je geldzorgen werkt.

Maak een aflosplan

Beginnende schulden? Met een goed plan kun je eruit komen. Met deze invultool maak je een realistisch aflosplan.

Hulp bij stress en zorgen 

Schulden kunnen veel stress veroorzaken. Je kunt je onzeker, machteloos of eenzaam voelen. Geldproblemen kunnen ook leiden tot ruzies of relatieproblemen. 

Deze zorgen kunnen het oplossen van de financiële problemen in de weg staan. Het kan prettig zijn om naast praktische, ook emotionele hulp te zoeken.  

Bij Hulp bij geldzorgen luisteren ze naar je verhaal en denken ze met je mee. Zij kunnen je, als je dat wil, in contact brengen met hulp in jouw omgeving. Hulp bij Geldzorgen is ook via een gratis telefoonnummer te bereiken: 0800-8115.

Schulden en een eigen huis 

Als de hypotheekschuld op je huis hoger is dan de waarde van het huis, dan staat het huis ‘onder water’. Bij de verkoop hou je dan een restschuld over. De website van Vereniging Eigen Huis biedt inzicht in je situatie, zodat je kunt bepalen of je actie moet ondernemen. 

Neem bij betalingsachterstanden altijd contact op met je hypotheekaanbieder. Als er meer informatie over de oorzaak van de betalingsachterstand en je financiële situatie bekend is, kan er in veel gevallen een goede oplossing worden gevonden.