Direct naar content

Nibud: twee derde huurders met toeslag slechter af bij veranderingen huurtoeslag 2024

nieuwsbericht
Gepubliceerd op:

Het Nibud raadt het kabinet af om de veranderingen in de huurtoeslag, zoals voorgesteld in het coalitieakkoord, per 2024 door te zetten. Bijna twee derde van de huurtoeslagontvangers gaat er met de voorgestelde veranderingen op achteruit. Het Nibud vindt dat veranderingen in het huurtoeslagsysteem niet tot een financiële verslechtering mogen leiden. Dit stelt het Nibud in het rapport ‘impactanalyse verandering huurtoeslag’ dat het instituut heeft opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord afgesproken om het systeem van huurtoeslag met ingang van 2024 te wijzigen. Op dit moment kan 38 procent van de huurders met huurtoeslag de minimaal onvermijdbare uitgaven niet betalen. Uit de Nibud-analyse (PDF) blijkt dat deze groep groeit naar 64 procent als de plannen van het kabinet doorgaan in 2024.

Verhoging minimumloon niet genoeg

Het Nibud heeft ook berekend wat een verhoging van het minimumloon met 7,5 procent zou betekenen. Dan blijft de groei beperkt tot 56 procent. Deze verhoging en vermoedelijk ook de verhoging van het minimumloon met 10 procent is niet genoeg om het negatieve effect van de verandering van de huurtoeslag te compenseren.

De verandering pakt onder andere zo slecht uit omdat er wordt gewerkt met een genormeerde huur. Een grote groep huurders met huurtoeslag en een huur van 550 tot € 763, gaat er dan maandelijks € 15 tot € 105 op achteruit. Ook komen straks de servicekosten niet meer in aanmerking voor de berekening van de toeslag.

De positieve kant van het voorstel is dat de leeftijdsgrens voor volledige huurtoeslag wordt verlaagd van 23 naar 21 jaar. En ook het schrappen van de maximale huurgrens pakt gunstig uit. Het Nibud adviseert om nog eens goed te kijken naar de voorgestelde veranderingen omdat het volgens het instituut niet de bedoeling kan zijn dat een ander systeem voor huurtoeslag leidt tot meer geldproblemen onder huurtoeslagontvangers.