Direct naar content

Nieuwe Nibud-tool helpt consumenten bij lastige pensioenkeuzes

nieuwsbericht
Gepubliceerd op:
Man die met pensioen gaat denkt na over pensioenkeuzes

Het Nibud ontwikkelt een tool die consumenten inzicht geeft in keuzes rondom het moment van pensionering en de financiële effecten daarvan. De tool maakt het ook mogelijk om nieuwe keuzes die het pensioenakkoord biedt, beter te doorgronden.

Het Nibud pleit voor meer aandacht voor de complexiteit van pensioenkeuzes en wil beleidsmakers verder bewust maken van de inkomsten en uitgaven van mensen na pensionering. We vinden het belangrijk dat zij weten welke factoren rond pensionering van invloed zijn op de huishoudportemonnee. In dat kader is in februari het project Blik op pensioen van start gegaan, met als eindproduct een online tool.

Tool ondersteunt bij keuzes

Via het Pensioenakkoord is er meer aandacht én financiering gekomen voor duurzame inzetbaarheid en de mogelijkheden om eerder te stoppen met werken. Dat is zichtbaar in steeds meer cao’s, waar bijvoorbeeld afspraken zijn gemaakt over de Regelingen voor Vervroegde Uittreding (RVU). Daarnaast zorgt nieuwe pensioenwetgeving ervoor dat mensen meer keuzevrijheid krijgen bij de aanwending van hun pensioen en lijfrente. Beide ontwikkelingen vragen om gedegen voorlichting over de keuzes die er zijn.

Met het programma Blik op pensioen biedt het Nibud sectoren en werkgevers een bredere kennisbasis. Daarmee ondersteunen en versterken zij werknemers bij het keuzeproces rondom de overgang van werk naar pensioen. De online tool helpt om werknemers grip op hun financiële (pensioen)uitkomst te geven, de eigen situatie beter te begrijpen en inzicht te geven in wat ze moeten en kunnen doen. Kortom, een wegwijzer voor mensen met hun pensioen in zicht.

De tool is universeel en kan in elke sector ingezet worden. Voor specifieke sectoren en pensioenuitvoerders kan het Nibud een aanvullend opleidingsaanbod op maat ontwikkelen. De verwachte oplevering van de tool is in het voorjaar van 2023.

Samenwerking met maatschappelijke partners

De online tool wordt ontwikkeld in nauw overleg met experts van verschillende maatschappelijke partners, namelijk: CNV en AWVN (vanuit de Stichting van de Arbeid), Pensioenfederatie, Verbond van Verzekeraars, Belastingdienst, SVB, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Federatie Financieel Planners (FFP). Ervaringsdeskundigen leveren hun input in het ontwikkelonderzoek dat voorafgaat en in de test van de tool. De tool wordt mogelijk gemaakt door financiering van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Op de hoogte blijven van deze tool?

Sandra Schoenmakers

Adviseur marketingcommunicatie