Direct naar content

Renteverlaging kredieten verlengd

nieuwsbericht
Gepubliceerd op:

Het ministerie van Financiën verlengt de tijdelijke renteverlaging op kopen op afbetaling of roodstaan. Het rentepercentage blijft tot 1 september 2021 maximaal 10 procent. Daarnaast moeten kredietverstrekkers de financiële situatie eerder toetsen. Daarmee geeft het ministerie verdere uitvoering aan adviezen van het Nibud.

De verlaagde maximale rente op krediet is sinds 10 augustus 2020 van kracht, en gold in eerste instantie tot 1 maart 2021. In een kamerbrief staat dat de maatregel met zes maanden verlengd wordt omdat de coronacrisis nog steeds gaande is. Mocht het nodig zijn, dan wordt de maatregel nogmaals verlengd.

Op verzoek van de minister van Financiën adviseerde het Nibud in mei om de maximale rente te verlagen en kredietverstrekkers eerder te verplichten om te toetsen of mensen die een lening willen aangaan dat ook daadwerkelijk kunnen betalen. In navolging op dat advies verlaagde het ministerie de maximale leenrente.

Verlaging verificatieplicht

Nu volgt het ministerie ook het andere advies van het Nibud. De grens voor de wettelijke verificatieplicht voor kredietverstrekkers wordt verlaagd. Dat is het kredietbedrag waarboven een kredietverstrekker de financiële situatie van consumenten moet controleren. Hoekstra wil dat bedrag verlagen van € 1.000 naar
€ 250 om er voor te zorgen dat consumenten niet in de financiële problemen komen door een stapeling van kleine kredieten.

Nibud-directeur Arjan Vliegenthart is blij met de voorgenomen stappen: ‘Beide stappen, de renteverlaging en het strenger toetsen, gaan in de goede richting. Mensen die financieel klem zitten, moet je niet opzadelen met een lening die ze niet kunnen betalen. Dat geldt nu in het bijzonder, omdat door de coronacrisis veel mensen financieel aan de grond komen te zitten. Maar ook voor straks, als de crisis voorbij is, is dit verstandig beleid. Ik hoop dat de tijdelijke maatregelen snel definitief worden.’