Direct naar content

Onze roep wordt gehoord

blog
Gepubliceerd op:

Nooit eerder bracht het Nibud zijn boodschap zo duidelijk –  ‘Verhoog bijstand en minimumloon en verbeter het toeslagenstelsel’- als in het onderzoek naar vijf jaar armoedebeleid in 80 verschillende gemeenten, eind vorig jaar. Aan dit onderzoek mocht ik een flinke bijdrage leveren. Het was mooi om te zien hoe het rapport landde.

Maanden hadden we aan deze studie gewerkt en ik was daarom ook heel blij met alle bijval die we nadien kregen. Want spannend was het ook. Nooit eerder zijn we bij het Nibud zo duidelijk geweest. ‘Verhoog de bijstand en het minimumjeugdloon en zorg voor een systeem van inkomensondersteuning dat toegesneden is op de huidige samenleving. Er zitten nu gaten in ons vangnet en daardoor zijn we aan het dweilen met de kraan open.’ Hoe zouden mijn (voormalig) opdrachtgevers bij gemeenten hierop reageren? Voelen ze zich aangevallen, of begrijpen ze het standpunt van het Nibud?

Breed gedeeld

De problemen die wij signaleren worden breed gedeeld en verschillende instanties en politieke partijen nemen onze aanbevelingen over. Zo vroeg Defense for children/ Save the Children nog eens aandacht voor het feit dat het nogal wat uit kan maken in welke gemeente een kind woont: de ene gemeente biedt meer en/of andere ondersteuning dan de andere.

Hoe mooi zou het zijn als het niet meer uitmaakt in welke gemeente een kind woont en je overal een laptop en/of smartphone krijgt als je die voor school nodig hebt. Want feitelijk zijn dit gewoon leermiddelen, net als schoolboeken. En behalve dat dit ongelijkheid op basis van woonplaats tegengaat, levert het ook nog schaalvoordelen op, waardoor het goedkoper wordt.

En onlangs stelde de gemeentelijke Kinderombudsman in Rotterdam vast dat de bekendheid van regelingen veel beter kan. Zo maken bijvoorbeeld werkende armen vaak (te) weinig gebruik van inkomensondersteunende regelingen van de gemeente, omdat zij denken dat je daarvoor een (bijstands)uitkering moet hebben. Terwijl niet de bron, maar de hoogte van het inkomen bepalend is voor het al dan niet in aanmerking komen voor gemeentelijke tegemoetkomingen.

Omslag

Tegelijkertijd zien we dat gemeenten alle zeilen bijzetten om de doelgroep wél te bereiken en om de schaarse middelen die zij vanuit het armoedebeleid ter beschikking hebben, zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Hun en onze roep om meer maatwerk te kunnen leveren wordt gehoord. En de recente bijstandsaffaire en toeslagenaffaire maken dat het klimaat rijp is voor een omslag.

Rijk, gemeenten, koepelorganisaties lijken echt open staan om zaken anders aan te pakken. Dat is mooi om te zien. In vrijwel ieders verkiezingsprogramma staat dat de hoogte van de bijstand omhoog moet en het toeslagenstelsel vereenvoudigd. Ik hoop dat het nieuwe kabinet hier echt werk van durft te maken.