Direct naar content

Nieuw onderzoek basis voor Nibud-pensioentool

nieuwsbericht
Gepubliceerd op:

Tussen het moment waarop mensen van 55 jaar en ouder nadenken over hun pensioen en ze echt met pensioen gaan, zijn er 9 sleutelmomenten die bepalend kunnen zijn voor de uiteindelijke keuzes die zij maken. Dat blijkt uit het onderzoek Blik op pensioen: de klantreis dat onderzoeks- en ontwerpbureau Muzus deed in opdracht van het Nibud.

Het Nibud ontwikkelt op basis van dit onderzoek de online tool Geldplan Bijna Pensioen, waarmee mensen de noodzakelijke stappen naar hun keuze kunnen doorlopen. Ook een literatuurstudie die het Nibud zelf deed, is een belangrijke pijler onder deze tool.

Voldoende inkomsten

Het Nibud wil dat mensen ook na hun pensionering over een adequaat inkomen kunnen beschikken. Wat adequaat is, hangt af van de toekomstige uitgaven van een huishouden. Zijn de toekomstige inkomsten daarvoor voldoende? Er is een trend om mensen rondom hun pensionering meer keuzes te laten maken. Daarmee zou het pensioeninkomen beter kunnen aansluiten op hun individuele situatie. Die keuzes zijn echter vaak onomkeerbaar en een verkeerde keuze kan juist schade berokkenen. Kiezen gaat niet vanzelf goed.

Geldplan Bijna Pensioen

We willen dan ook meer aandacht voor de complexiteit van pensioenkeuzes bij huishoudens, beleidsmakers en uitvoerders. Met het project Blik op pensioen biedt het Nibud sectoren en werkgevers een bredere kennisbasis en hulpmiddelen. Daarmee kunnen zij werknemers ondersteunen en versterken bij het keuzeproces rondom de overgang van werk naar pensioen. Onderdeel hiervan is de online tool Geldplan Bijna Pensioen, die in het voorjaar van 2023 verschijnt.

Klantreis

In het onderzoek Blik op pensioen: de klantreis hebben de onderzoekers gekeken naar de beslissingen waarvoor mensen komen te staan in de aanloop naar hun pensioen en naar hoe ze daarmee omgaan. In de meest uitgebreide reis zijn 11 sleutelmomenten geïdentificeerd. Bij het maken van de keuze om te stoppen met werken, is het belangrijk om te achterhalen of dit financieel kan. Welke route iemand bewandelt, is onder andere afhankelijk van de relatie met de werkgever, iemands persoonlijkheid, de persoonlijke situatie en een eventuele partner.

Primaire pijlers

De literatuurstudie van het Nibud richt zich op de 3 primaire pijlers van toekomstvoorzieningen: AOW, aanvullend pensioen en lijfrenten. Ook schenken we in het onderzoek aandacht aan de veranderingen in inkomsten/uitgaven, de belastingen en toeslagen rondom pensionering. We beschrijven eveneens het ‘beperkte doenvermogen’ en de informatiebehoeften rondom pensioen.

Michael Visser (Nibud), Sanne Kistemaker en Heleen Bouma (Muzus) schreven een uitgebreid artikel over de inhoud van deze onderzoeken in Pensioen Magazine, editie november.