Direct naar content

Nieuwe huurzittingen Amsterdamse rechtbank: een mooi initiatief

nieuwsbericht
Gepubliceerd op:

De Amsterdamse rechtbank wil het aantal huisuitzettingen verminderen, en brengt daarom met ingang van 2020 zaken waarin ontruiming van een sociale huurwoning dreigt sneller voor de rechtbank. Daarnaast moet een informatieblad bij de dagvaarding ervoor zorgen dat meer huurders komen opdagen, en is schuldhulpverlening aanwezig bij zittingen.

De toevoeging aan de dagvaarding en de aanwezigheid van de schuldhulpverlening bij zittingen vindt het Nibud een mooi initiatief. Door deze kleine aanpassing in het proces kunnen de financiële en maatschappelijke problemen van een huisuitzetting voorkomen worden. Een mooi voorbeeld van integraal werken, maatwerk en aandacht voor de huurder.

Het Nibud hoopt dat deze manier van werken ook in de rest van Nederland standaardprocedure wordt, zodat huisuitzettingen voorkomen kunnen worden. Samenwerking tussen alle betrokken partijen levert veel op, zeker wanneer schuldenaren nog niet in beeld zijn. De volgende stap is om nóg eerder in beeld te krijgen dat mensen hun huur niet kunnen betalen.

Financiële problemen

Een op de vijf huishoudens heeft financiële problemen. Hiervan heeft ongeveer de helft ernstige financiële problemen. Het totaal aantal huishoudens met ernstige financiële problemen wordt geschat op tussen de 500.000 en 700.000. Slechts een klein deel van deze huishoudens weet de weg te vinden naar de schuldhulpverlening. De stap naar de schuldhulpverlening lijkt voor veel mensen te groot of te moeilijk.

Financiële problemen hebben een grote impact op iemands leven en op de maatschappij. Daarom is het zaak ze zo vroeg mogelijk op te sporen en te verhelpen. Mensen zijn zich niet altijd bewust van het feit dat hun betalingsachterstanden dermate ernstig zijn dat ze daar hulp bij nodig hebben. Daarom is dit initiatief om huisuitzetting te voorkomen én een realistische betalingsregeling af te spreken een mooi initiatief.

Lees meer over Huurzittingen Amsterdam.