Direct naar content

Nibud, Muzus en Sammen helpen werkgevers en werknemers bij bespreken financiële zorgen

nieuwsbericht
Gepubliceerd op:

Ingrijpende levensgebeurtenissen hebben impact op iemand, zowel privé als op het werk. Vaak zijn er ook financiële gevolgen en kunnen mensen te maken krijgen met geldzorgen. Die zorgen delen ze niet altijd even makkelijk op de werkvloer. Het Nibud deed samen met Muzus en Sammen onderzoek naar het gesprek over geld op de werkvloer, wat resulteerde in een kaartenset die het voeren van dit gesprek makkelijker kan maken. De kaartenset wordt opgenomen in een Nibud-workshop.

Het gezamenlijke onderzoek – Fijn dat je het vraagt – laat zien welke zeven belangrijke sleutelmomenten er zijn, welke drempels werknemers én werkgevers ervaren en welke oplossingen er al zijn. Noodzakelijk is dat werkgevers zich bewust worden van hun rol in het ondersteunen van werknemers met geldzorgen. Een gesprek over de financiële gevolgen van levensgebeurtenissen kan ernstige financiële problemen voorkomen en maakt de kans op uitval door geldstress kleiner.

Praktische handvatten

Uit het onderzoek blijkt eveneens dat zowel werkgevers als werknemers behoefte hebben aan praktische handvatten om te kunnen praten over geldzaken. Het Nibud ontwikkelde met Muzus en Sammen op basis van de zeven sleutelmomenten de digitale kaartenset ‘AanKaarten’, die gebruikt kan worden om het gesprek te beginnen.

De kaartenset laat levensgebeurtenissen zien vanuit het perspectief van de werkgever én de werknemer. Op deze manier krijgen zij zicht op elkaars uitgangspunten. Zo ontstaat er meer begrip en een basis voor een gesprek over de financiële gevolgen van de levensgebeurtenis. De kaartenset helpt in de voorbereiding én kan tijdens het gesprek gebruikt worden.

Training

Fijn dat je het vraagt benadrukt ook het belang van training. Werkgevers hebben baat bij een training in het herkennen van signalen en de manieren waarop zij het gesprek kunnen aangaan. Werknemers hebben handvatten nodig om hun financiële situatie te bespreken en financiële problemen te herkennen. Ook hebben zij behoefte aan informatie over de beschikbare ondersteuning.

Het Nibud biedt die ondersteuning onder andere met de bestaande workshop Gespreksvoering bij werknemers met financiële zorgen. De kaartenset ‘AanKaarten’ is beschikbaar als onderdeel van deze workshop.

Wil je meer weten over de onderzoeksresultaten en de kaartenset? Op 21 mei is er een gratis webinar.

Workshop op het Nibud Jubileumcongres

Slechts een klein deel van de werkgevers gaat het gesprek aan over geldzorgen. Waar komt dat door? Hoe kan het anders? Op het Nibud Jubileumcongres geven we in de workshop Fijn dat je het vraagt antwoord op deze vragen.

Het rapport bevat de resultaten van het project ‘Fijn dat je het vraagt’, dat het Nibud uitvoerde met Muzus en Sammen, mede gefinancierd door Instituut Gak. In dit ontwikkeltraject is gebruikt gemaakt van de ‘social design aanpak’ van Muzus. In deze methodiek werkten we in co-creatie met werknemers en werkgevers aan de juiste oplossing(en) en aanpak. Social design begint met verdiepend en explorerend onderzoek. Het verdiepend onderzoek geeft inzicht in de latente behoeften van werkgevers en werknemers en bestaat uit deskresearch en kwalitatief onderzoek met contextmapping.