Direct naar content

Nibud pleit voor versimpeling ouderenregelingen

nieuwsbericht
Gepubliceerd op:

Nibud-directeur Arjan Vliegenthart pleitte afgelopen maandag in de Tweede Kamer voor het simpeler en toegankelijker maken van de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Ook zou hij graag een vergemakkelijking van de gegevensdeling tussen organisaties zien.

Veel AOW’ers die recht hebben op de AIO-regeling, maken er geen gebruik van. Dat komt doordat de regeling complex is. “Het recht op de aanvulling is van veel voorwaarden afhankelijk, wat het voor veel ouderen moeilijk maakt om vast te stellen wanneer zij hier recht op hebben”, aldus Vliegenthart.

Waarom is versimpeling nodig?

Uit Nibud-onderzoek blijkt dat één derde van de gepensioneerden moeite heeft met rondkomen. 17 procent van de gepensioneerden heeft een inkomen dat zij zelf als onvoldoende bestempelen. Het wel of niet krijgen van een tegemoetkoming als de AIO, kan voor hen het verschil maken. Met de voorgestelde versimpeling van de regeling en vergemakkelijking van de gegevensdeling hoopt het Nibud dat alle AIO-rechthebbenden de aanvulling krijgen waar zij recht op hebben.

Niet alleen de AIO

De hoorzitting in de Tweede Kamer werd aangevraagd door 50PLUS-kamerlid Corrie van Brenk. Volgens haar geldt niet alleen voor de AIO dat veel ouderen die in aanmerking komen voor de regeling daar geen gebruik van maken. Hetzelfde geldt voor de Overbruggingsregeling AOW (OBR) en voor bijvoorbeeld toeslagen en een teruggave via de aangifte inkomstenbelasting.