Direct naar content

Nibud organiseert webinar ‘Het leven weer betaalbaar, dat doen we met elkaar’

nieuwsbericht
Gepubliceerd op:
webinar leven weer betaalbaar

Veel huishoudens gaan gebukt onder de stijgende kosten van onder meer de energierekening en de boodschappen. Het leven is fors duurder geworden en we zien dat mensen daardoor in de problemen komen. Hoe bieden we als maatschappij iedereen de hulp die ze nodig hebben? En in hoeverre hebben mensen baat bij het koopkrachtpakket en het energieplafond?

Die vragen staan centraal in het gratis Nibud-informatiewebinar Het leven weer betaalbaar, dat doen we met elkaar op 30 januari.

Het jaar 2022 heeft laten zien hoe belangrijk het is om te kijken naar wat mensen kúnnen betalen. Uitgaven kunnen niet oneindig doorstijgen. We hebben gezien dat daardoor heel veel huishoudens in de problemen komen. Uit recent onderzoek van het Nibud (2022) blijkt dat:

  • Een derde van de huishoudens betalingsherinneringen ontvangt
  • 21 procent een betalingsregeling heeft getroffen
  • 10 procent van de huishoudens een voorschot op het salaris heeft gevraagd

2023 wordt financieel gezien een spannend jaar. De betaalbaarheid van het leven zal wat het Nibud betreft ook dit jaar voorop staan. En het leven weer betaalbaar maken, dat doen we uiteindelijk met elkaar. Bijvoorbeeld door goed werkgeverschap met oog voor financiële problemen op de werkvloer, iets meer flexibiliteit bij het treffen van betalingsregelingen, extra inzet van vrijwilligers en extra pogingen om mensen zelf hun geldzaken goed te laten organiseren.

Zo volg je het informatiewebinar:

  • Datum: maandag 30 januari 2023
  • Tijdstip: van 15.30 uur tot 16.45 uur
  • Locatie: online, via Zoom
  • Doelgroep: wethouders, raadsleden, beleidsmedewerkers gemeenten

Het programma

Tijdens het webinar geven 4 sprekers hun visie op het thema, waarna zij onder leiding van Nibud-directeur Arjan Vliegenthart met elkaar in gesprek gaan. Naast Vliegenthart laten ook lector Schuldpreventie en Vroegsignalering Tamara Madern, wethouder Bouke Velzen van Zoetermeer en manager schuldhulpverlening Joke de Kock van de gemeente Tilburg hun licht schijnen over dit onderwerp.