Direct naar content

Minimumvoorbeeldbegrotingen herijkt voor vaststellen armoedegrens

nieuwsbericht
Gepubliceerd op:

Samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft het Nibud onderzocht wat er nodig is voor het vaststellen van een nieuwe armoedegrens.

Het Nibud heeft hiervoor de minimumvoorbeeldbegrotingen volledig herijkt. In het rapport Op weg naar een nieuwe armoedegrens presenteren we samen met het CBS en het SCP onze resultaten. De Commissie sociaal minimum heeft onze bevindingen verwerkt in haar eerste adviesrapport, dat minister Carola Schouten vanmiddag in ontvangst heeft genomen.

De minister stelde de Commissie sociaal minimum een jaar geleden in. Aanleiding hiervoor was een aangenomen motie van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt en de afspraak in het coalitieakkoord om eens in de 4 jaar het sociaal minimum te herijken. Het rapport Op weg naar een nieuwe armoedegrens is het eerste deel van een eindrapport dat we eveneens samen met het SCP en het CBS zullen maken.

Het fundament van een nieuwe armoedegrens is het minimaal benodigde budget om van te kunnen leven en mee te kunnen doen in de maatschappij. Het Nibud en het SCP hebben de nieuwe minimumvoorbeeldbegrotingen getoetst in 8 groepsinterviews. In deze groepen zaten mensen uit verschillende typen huishoudens. Later dit jaar onderzoekt het CBS onder een representatief deel van de Nederlanders welke uitgavenposten zij als minimaal noodzakelijk zien. Op basis van dit onderzoek passen we dan mogelijk de minimumvoorbeeldbegrotingen nog aan.

In 2024 presenteren het CBS, het SCP en het Nibud het gezamenlijke eindrapport over de nieuwe armoedegrens. Daarbij spelen niet alleen inkomsten en uitgaven een grote rol, maar ook andere factoren, zoals sociale uitsluiting en kansenongelijkheid.

Bekijk het rapport Op weg naar een nieuwe armoedegrens (scp.nl)