Direct naar content

Nibud lanceert gesprekshandreikingen bij (dreigende) geldproblemen

nieuwsbericht
Gepubliceerd op:

Veel werkenden hebben door de coronacrisis minder inkomsten. Geldproblemen en de daarmee gepaard gaande stress liggen dan op de loer. Het is belangrijk deze problemen tijdig te bespreken en hulp aan te reiken. Daarom heeft het Nibud een set hulpmiddelen ontwikkeld die professionals helpen om het gesprek aan te gaan met mensen bij wie geldproblemen dreigen. Zo kunnen problemen worden voorkomen.

Gesprekshandreiking en Signaalkaart

Het Nibud heeft een Gesprekshandreiking en een Signaalkaart ontwikkeld. De Gesprekshandreiking geeft handvatten om het gesprek aan te gaan en waar nodig door te verwijzen naar verdere hulp. De Signaalkaart bevat een lijst met signalen die kunnen duiden op geldproblemen. Samen bieden de twee middelen professionals een praktisch en compleet hulpmiddel om goed voorbereid het gesprek aan te gaan met mensen bij wie zij geldproblemen vermoeden.

De hulpmiddelen zijn er voor twee doelgroepen:

  • voor werkgevers (en HR-managers, teamleiders, bedrijfsmaatschappelijk werkers etc.)
  • voor ondersteuners van ondernemers (denk aan: boekhouders, adviseurs, etc)

Geldproblemen bij werknemers en ondernemers

Bij drie op de vijf bedrijven lopen mensen rond met geldproblemen, zo blijkt uit Nibud-onderzoek. Geldproblemen hebben vaak grote invloed op het dagelijks functioneren, zowel privé als op het werk. Ook voor het bedrijf zijn er gevolgen. Denk aan kosten voor het verwerken van loonbeslagen, productiviteitsafname en kosten voor verzuim.

Ondernemers zijn vaak financieel kwetsbaarder doordat velen van hen te maken hebben met wisselende inkomsten. In een periode van inkomensterugval lopen zij een groter risico om problematische schulden te ontwikkelen. Daarnaast kunnen de zakelijke en privéfinanciën door elkaar lopen wat het lastiger maakt om goed overzicht te houden.

Tijdig het gesprek aangaan kan schulden voorkomen. Mensen wachten vaak lang voordat ze hulp zoeken voor hun geldproblemen. Een kleine achterstand is dan vaak uitgegroeid tot een grote schuld.
Door tijdig het gesprek over geldproblemen aan te gaan en mensen te verwijzen naar passende hulpverlening kunnen problematische schulden worden voorkomen.

Samenwerking

Deze gesprekshandreikingen en signaalkaarten zijn ontwikkeld door het Nibud in samenwerking met Divosa, de NVVK en Roeland van Geuns. Vertegenwoordigers van ondernemers, werkgevers en uitzendbedrijven hebben met hun expertise bijgedragen aan de ontwikkeling, als ook financieelfittewerknemers.nl. De middelen zijn tot stand gekomen met financiering van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer weten over dit Nibud-product? Sandra Schoenmakers informeert u graag!

Sandra Schoenmakers

Adviseur marketingcommunicatie