Direct naar content

Nibud lanceert financiële quickscan voor inzicht in financieel gedrag jongeren

nieuwsbericht
Gepubliceerd op:

Na een succesvolle pilot in de Week van het geld, is de Nibud Financiële quickscan nu voor alle mbo-docenten beschikbaar. Deze quickscan kunnen zij gebruiken in lessen waar omgaan met geld en geldzaken centraal staan. Zo komen zij er snel achter in welke mate hun studenten financieel redzaam zijn en welk effect hun lessen daarop hebben. Ook kan uit de uitkomsten van de scan blijken welke onderwerpen meer aandacht verdienen.

35 vragen

In de online quickscan beantwoorden studenten 35 vragen in de vorm van een stelling. Bijvoorbeeld: Ik krijg een aanvullende beurs. Daarna krijgen ze een rapport met feedback op hun antwoorden. Is het antwoord goed, dan krijgen ze een vinkje. Kan het beter, dan krijgen ze in het feedbackrapport met praktische tips om aan hun financiële vaardigheden te werken. Als ze daar hulp bij willen, biedt de quickscan ook een uitnodiging om met de docent of begeleider in gesprek te gaan.

Drempelverlagend

De quickscan is getest door a.s.r. en ROC Midden Nederland onder leiding van docenten en vrijwilligers. Ruim 250 studenten hebben na de les de scan afgerond. Een greep uit de reacties: ‘Het ging heel goed, ik heb er veel van geleerd.’ En: ‘Ik vond het wel leuk om te zien hoe ik nou echt met mijn geldzaken omga.’ Een ander: ‘Ik ben meer te weten gekomen qua geldzaken en verzekeringen.’

Docenten en begeleiders gaven terug dat het de drempel tot het praten over geldzaken verlaagt: ‘Studenten weten door de quickscan waarover ze kunnen praten, het geeft stof tot nadenken en dus gespreksmateriaal.’ En ook: ‘Het laat ze zien dat iedereen dit soort zaken moet uitzoeken, en wat je allemaal moet regelen als je 18 jaar bent en hoe dat moet.’

Financieel kwetsbaar

Jongvolwassenen (18-27 jaar) zijn meer dan gemiddeld financieel kwetsbaar, zo blijkt uit Nibud-onderzoek. Bijna 40 procent geeft bijvoorbeeld aan dat ze maandelijks moeilijk rondkomen. Daarom is het belangrijk jongeren bewust te maken van het belang om hun geldzaken op orde te krijgen en te houden. Het Nibud heeft daarvoor de Nibud Financiële quickscan ontwikkeld. Deze quickscan, gebaseerd op de Nibud-leerdoelen en -competenties, biedt studenten inzicht in hun persoonlijke financiële redzaamheid. De quickscan is opgenomen in het Programma Financiële educatie.

Voldoende bagage

Het Nibud vindt dat financiële educatie structureel deel uit moet maken van het lesprogramma op scholen, zodat jongeren onafhankelijk van hun thuissituatie met voldoende bagage hun financiële zelfstandigheid tegemoet gaan. Dat is nu nog niet het geval. Daarom werkt het Nibud samen met partijen als Wijzer in geldzaken en a.s.r. om docenten gerichte instrumenten te geven voor het verwerken van financiële educatie in hun eigen lesprogramma’s.

De Nibud Financiële quickscan is tot stand gekomen met financiering van a.s.r. en vervolgens met behulp van diverse organisaties en mbo-docenten verrijkt.

Meer weten over het Programma Financiële educatie?

Sandra Schoenmakers

Adviseur marketingcommunicatie