Direct naar content

Nibud Jaarverslag 2023: het jaar van bestaanszekerheid

nieuwsbericht
Gepubliceerd op:

Het woord bestaanszekerheid gonsde in 2023 vrijwel onafgebroken binnen en buiten de muren van het Nibud. Dat het bestaan onzekerder was dan we dachten, bleek het jaar ervoor toen de inflatie de budgetten van huishoudens flink in de war schopte. Hoe we konden voorkomen dat dat op korte termijn opnieuw zou gebeuren, was daarom veelvuldig onderwerp van gesprek.

Aan het eind van het jaar constateerden we dat het thema op allerlei niveaus en plekken aandacht had gekregen: in de maatschappij, in de politiek en in de media. In dit jaarverslag lees en zie je welke bijdragen het Nibud hieraan leverde.

Bekijk hier alle jaarverslagen vanaf 2016.