Direct naar content

Nibud: Iets meer hypotheek voor ex-student met schuld

nieuwsbericht
Gepubliceerd op:

Een studieschuld zou iets minder zwaar mee moeten wegen bij het aanvragen van een hypotheek. Dat staat in het adviesrapport Het meewegen van de studielening bij hypotheekaanvragen dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Factor

Het Nibud heeft de minister geadviseerd om de factor waarmee een studieschuld meeweegt bij het verkrijgen van een hypotheek, te verlagen. Deze factor is in 2014 door de hypotheekverstrekkers onderling vastgesteld en is – ondanks de lage rentestand – al zes jaar hetzelfde.

Geen overkreditering

Voor mensen met een studieschuld betekent dit in de praktijk dat de hypotheek die consumenten kunnen afsluiten enkele duizenden euro’s hoger ligt dan nu het geval is. Voor een studieschuld van 10.000 euro betekent dat, dat een ex-student ongeveer 3.000 euro meer hypotheek kan krijgen dan nu (bij de huidige rentestanden op hypotheken).

Deze verlaging leidt volgens het Nibud niet tot overkreditering.

Aflosbedrag

De aanvankelijke schuld (hoofdsom) blijft het uitgangspunt. Ook al wordt de studieschuld na verloop van tijd lager, het maandelijkse aflosbedrag blijft hetzelfde. Dit bedrag is immers zodanig dat de schuld in 15 jaar (oude stelsel) of 35 jaar (nieuwe stelsel) zal zijn afbetaald. Als je extra aflost, kun je wel een herrekening laten doen.

BKR

Registratie bij BKR is niet nodig. De schuld staat bij DUO geregistreerd en de verstrekker/adviseur kan met medewerking van de hypotheekaanvrager de gegevens ontvangen. Bewustwording van hoe zeer je jezelf in de vingers kan snijden als je je studieschuld verzwijgt bij het aanvragen van de hypotheek blijft essentieel.