Direct naar content

Nibud helpt werknemers kiezen met Geldplan Bijna pensioen

persbericht
Gepubliceerd op:
bijna pensioen

Met het Geldplan Bijna pensioen dat het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) vandaag lanceert, krijgen 55-plussers inzicht in de keuzes die zij kunnen maken over hun pensionering. Het Nibud wil dat het voor werknemers duidelijk is wat pensionering op enig moment – nu en in de toekomst – voor hen betekent. ‘Het Geldplan Bijna pensioen is een online tool die werknemers dat inzicht geeft én die informeert over de keuzes die zij kunnen maken’, aldus Nibud-directeur Arjan Vliegenthart.

Het Nibud vindt het belangrijk dat mensen ook na hun pensionering over een adequaat inkomen kunnen beschikken. Wat een adequaat inkomen is, hangt af van de toekomstige uitgaven van een huishouden. Zijn de toekomstige inkomsten daarvoor voldoende? Door de verschillende keuzes die mensen maken tijdens de opbouw en bij de uitkering van het pensioen, kan het inkomen later enorm variëren.

Bewustwording

Het Geldplan Bijna pensioen is er voor werknemers in alle sectoren en ondersteunt het keuzeproces waar iemand doorheen gaat in de overgang van werk naar pensioen. De ‘weg’ die zij in de tool afleggen, maakt hen bewust van wat zij kunnen en moeten doen om hun uiteindelijke pensioensituatie zelf te beïnvloeden. Denk hierbij aan keuzes zoals uitstel van pensioen en het hoog-laagpensioen. Maar ook aan keuzes rondom vervroegde uittreding, zoals de RVU-regeling en generatiepacten.

Het Geldplan Bijna pensioen is geen financiële rekentool en laat dus geen persoonlijke financiële gevolgen zien. Wel voorziet de tool in een actieplan. Ook verwijst de tool door naar andere tools en websites die kunnen helpen om meer gevoel te krijgen bij de financiële effecten van bepaalde keuzes.

Actieplan bijna pensioen

Welke potjes zijn er voor later? Welke regelingen zijn er vanuit de werkgever? Kan ik misschien eerder of later stoppen met werken? Uit het (anoniem) beantwoorden van vragen in de online tool volgt een actieplan waarin staat wat werknemers kunnen doen en regelen. Ze kunnen de uitkomsten gebruiken om zelf tot besluiten te komen, of als voorbereiding op een gesprek met bijvoorbeeld hun werkgever, een financieel adviseur of in het contact met hun pensioenuitvoerder.

Interesse in pensioen

Uit de financiële gedragspsychologie is bekend dat de meeste mensen zichzelf en hun financiële toekomst vaak te rooskleurig inschatten. Mensen zijn van nature gericht op de korte termijn en zijn op jongere leeftijd vaak niet geïnteresseerd in informatie over hun pensioen.

Hoe ouder, hoe actiever de bijna-gepensioneerde wordt. Vooral 55-plussers willen weten waar zij rekening mee moeten houden. Uit het onderzoek dat is uitgevoerd voorafgaand aan de ontwikkeling van de tool weten we bijvoorbeeld dat er rond belastingen en uitgaven na pensionering veel vragen leven.

Loket voor persoonlijk pensioeninzicht

Het pensioenakkoord geeft mensen meer keuzemogelijkheden dan ooit. Het Geldplan Bijna pensioen is een wegwijzer voor mensen voor wie het pensioen al tamelijk dichtbij is. De nieuwe pensioenwetgeving heeft uiteraard niet alleen voor hen gevolgen.

Iedere gemeente zou een pensioenloket moeten hebben waar mensen persoonlijk antwoord krijgen.

Arjan Vliegenthart, directeur Nibud

Daarom pleit het Nibud voor informatie op maat voor iedereen die dat wil, ook de 55-minners. ‘In iedere gemeente zou een pensioenloket moeten komen waar mensen persoonlijk antwoord krijgen op de vraag of zij kunnen rondkomen als ze gepensioneerd zijn’, zegt Vliegenthart. ‘Ieder huishouden heeft tenslotte zijn eigen specifieke inkomsten- en uitgavensituatie. Dat maakt het voor de meeste consumenten te moeilijk om zelf uit te kunnen rekenen wat financieel gezien gunstige keuzes over het pensioen zijn.’

Het Geldplan Bijna pensioen is tot stand gekomen met financiering van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is samen met experts van CNV, AWVN, Pensioenfederatie, Verbond van Verzekeraars, Belastingdienst, SVB en de Federatie Financieel Planners (FFP) ontwikkeld. Ook (bijna) gepensioneerden zijn betrokken bij het onderzoek en de test van de tool.

Bekijk het Geldplan Bijna pensioen

Je pensioen in zicht? Dan heb je wat te kiezen. Bijvoorbeeld wanneer je precies met pensioen wil. Of hoe je wil dat je pensioen wordt uitgekeerd. Het Geldplan Bijna pensioen helpt je om inzicht te krijgen in de keuzes die jij hebt voor jouw pensioen.
geldplan bijna pensioen

Wil je als professional een gepersonaliseerd Geldplan?

Antoinet Kappert

Productmanager Online tools en licenties