Direct naar content

Nibud helpt financiële redzaamheid statushouders bepalen

nieuwsbericht
Gepubliceerd op:

Het Nibud heeft een Handreiking en Checklist Financiële redzaamheid ontwikkeld, waarmee gemeenten kunnen bepalen of een statushouder financieel redzaam is. De documenten geven ook inzicht in welk aanbod zij kunnen inzetten om statushouders te begeleiden naar financiële redzaamheid of zelfstandigheid.

Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe te bepalen of een statushouder financieel redzaam is. Met behulp van de Handreiking en Checklist Financiële redzaamheid van het Nibud kunnen professionals goed inschatten welke kennis en vaardigheden iemand al bezit. Zij zien daarnaast welke zaken nog moeten worden ontwikkeld in de weg naar financiële redzaamheid. Het Nibud ontwikkelde de instrumenten in samenwerking met Tamara Madern (lectoraat Schulden en Incasso) en financieel coach Pauline Mulder-Hiltmann.

Regierol gemeenten

Met de nieuwe Wet inburgering hebben gemeenten de regierol in handen bij de inburgering van statushouders. Het doel van de wet is om inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk te laten meedoen in de Nederlandse samenleving en het liefst ook zo snel mogelijk betaald werk te laten vinden.

De Checklist Financiële redzaamheid is op twee manieren te gebruiken:

  1. Om te bepalen waar iemand staat;
  2. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de financiële redzaamheid van de statushouder. Door het instrument vaker af te nemen, ontstaat een soort monitor. Dat kan helpen om te bepalen welke dienstverlening de gemeente het beste kan inzetten.

Ontzorgen

Zorgen over financiën of het gebrek aan kennis over het Nederlandse financiële stelsel kunnen afleiden van het inburgeringsdoel of leiden tot ernstige financiële problemen. Daarom zijn gemeenten in de nieuwe wet verplicht om bijstandsgerechtigde statushouders financieel te ontzorgen. De verplichting geldt voor de eerste 6 maanden na huisvesting in de gemeente. Vanuit de uitkering worden de huur, energiekosten en zorgverzekering betaald.

In aanvulling op het ontzorgen is het belangrijk dat er ook wordt gewerkt aan de financiële redzaamheid van de inburgeringsplichtige, zodat statushouders geen betalingsachterstanden krijgen. Werken aan de financiële (zelf)redzaamheid kan ook doorgaan na de periode van 6 maanden. Veel gemeenten doen dit met budgettrainingen en individuele begeleiding. De Handreiking en de Checklist helpen bij de keuze welk aanbod het meest passend is.