Direct naar content

Nibud helpt financiële geletterdheid jongeren vergroten met ANGLE

nieuwsbericht
Gepubliceerd op:

Het Nibud neemt deel aan een internationaal project genaamd ANGLE (A Network Game for Lifecycle Education). Het project beoogt de financiële geletterdheid van jongeren te vergroten door middel van innovatieve onderwijstechnieken zoals online spellen.

Het Nibud en financiële educatie

Om jongeren financieel weerbaar en redzaam te maken, is het belangrijk dat zij leren omgaan met geld. Het Nibud is er voorstander van dat verschillende aspecten van leren omgaan met geld onderdeel worden van de kerndoelen en eindtermen in het onderwijs. Zo ver is het echter nog niet.

Het ontbreken van een verplichting maakt het voor docenten soms lastig om ‘ook nog’ iets aan financiële educatie te doen. Het Nibud faciliteert leerkrachten zodat zij zonder al te veel inspanning hun leerlingen iets kunnen leren over omgaan met geld. Dit doen we onder andere door leerdoelen voor omgaan met geld op te stellen.

Actief aan de slag met financiële keuzes

In dat kader neemt het Nibud deel aan het internationaal project ANGLE: A Network Game for Lifecycle Education. Het hoofddoel van ANGLE is het promoten en vergroten van de financiële geletterdheid onder jongeren. Uitgangspunt daarbij is het ‘levensloopprincipe’, dat jongeren stimuleert na te denken over de gevolgen die financiële keuzes kunnen hebben voor hun toekomst. ANGLE richt zich op kennisvergaring met behulp van innovatieve onderwijstechnieken zoals spellen en online leermiddelen die uitnodigen tot actieve deelname.

ANGLE ontwikkelt daarom een methodiek, die uit drie werkvormen bestaat:

1. Een serie boekjes, beschikbaar in print en online
De boekjes behandelen belangrijke keuzemomenten in het leven: onderwijs of werk, sparen of schulden maken, keuzes voor wonen en een eigen huis, en keuzes gerelateerd aan pensioen en pensionering.

2. Een bordspel dat spelers levensloopsituaties laat simuleren
De spelers krijgen elk een eigen startkapitaal dat onderling verschilt. Dat geeft het ‘echte leven’ weer waarin mensen hun eigen wegen bewandelen en familieachtergronden van elkaar verschillen. De deelnemers kunnen punten verdienen door keuzes te maken die ook verstandig zijn op de lange termijn, door quizvragen te beantwoorden en door het juiste advies te geven aan andere spelers. De methode is gebaseerd op co-creatie, waarbij de studenten worden betrokken in het hele proces van ontwerp, testen, gebruik en verbetering van het spel.

3. Een reeks van leermiddelen, in een online-videoformaat, over sparen of schulden maken
Hiermee verwerven de jongeren de kennis en vaardigheden die nodig zijn om op dit belangrijke terrein betere keuzes te maken uit het lange termijn perspectief van hun hele verdere levensloop.

Co-creatie met doelgroep

ANGLE’s belangrijkste doelgroep zijn universitair studenten tijdens de eerste jaren van hun studie. In het project ligt bij de werkvormen sterk de nadruk op co-creatie met de studenten. Zo kunnen we aansluiten bij de taal, behoeften, ambities en standpunten van jongeren.

De verwachting is dat aan het eind van het project de ANGLE-lesmethode ook bruikbaar is voor middelbare scholieren, werkloze jongeren en jongeren die geen opleiding volgen en ook geen werk of stage hebben.

Financiële educatie is nodig in vrijwel alle banen. Degenen die het spel spelen en de gebruikers van de online leermiddelen doen vaardigheden op die zij meenemen naar de arbeidsmarkt. Ze doen dat indirect, door verworven vaardigheden in te zetten bij het managen van langetermijn-investeringen in persoonlijk welzijn en financiële welvaart. Maar ook direct, door een soepele overgang van opleiding naar werk.

Partners

ANGLE wordt gefinancierd door het Erasmus+ programma van de EU. Partners zijn:

  • CeRP-Collegio Carlo Alberto (Coördinator)
  • ETLA Economic Research
  • National Institute for Family Finance Information (NIBUD)
  • Palermo Urban Solutions Hub (PUSH)
  • SGH-Warsaw School of Economics
  • ST Skills Together
  • Tilburg University
  • Université Paris Dauphine

Het Nibud werkt in Angle nauw samen met Tilburg University.