Direct naar content

Nibud-cijfers basis wetsvoorstel onbelaste thuiswerkkostenvergoeding

nieuwsbericht
Gepubliceerd op:

Een voor de loonheffingen onbelaste vergoeding van maximaal 2 euro per dag voor thuiswerkers. Dat voorstel, gebaseerd op Nibud-cijfers, is onderdeel van de Prinsjesdagstukken die vandaag zijn gepubliceerd.

Het Nibud pleit ervoor dat werknemers die thuiswerken, de meerkosten die dat met zich meebrengt, vergoed krijgen. Nu het in 2022 per wet wordt geregeld, adviseert het Nibud dit ook in cao-afspraken vast te leggen.

Welke kosten vallen binnen de vergoeding?

Voor bepaalde kosten, zoals ergonomische en digitale middelen, bestaat nu al een gerichte vrijstelling via de werkkostenregeling, bijvoorbeeld voor een laptop of bureaustoel voor thuis. In opdracht van het ministerie van Financiën heeft het Nibud berekend welke andere kosten bij het thuiswerken horen. Het Nibud heeft geadviseerd een richtbedrag van 2 euro per dag aan te houden voor werknemers die thuiswerken. In dit bedrag worden de volgende zaken meegenomen: 

  • elektriciteitsverbruik,
  • verwarming,
  • waterverbruik,
  • koffie/thee,
  • toiletpapier.

Werkelijke situatie verschilt

In de berekening wordt uitgegaan van gemiddelde bedragen; de werkelijke situatie verschilt natuurlijk per huishouden. Het ministerie heeft het Nibud-advies overgenomen en in het wetsvoorstel Belastingplan 2022 staat dat er vanaf 1 januari een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding van maximaal 2 euro per thuisgewerkte dag mogelijk is. Door de introductie van een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten kunnen werkgevers onbelast een vergoeding geven aan hun personeel.

De vrijstelling van loonheffingen wil niet zeggen dat alle thuiswerkenden de vergoeding ook krijgen. Dit hangt af van de afspraken die worden gemaakt tussen werkgevers en werknemers.

Het Nibud pleit ervoor dat de thuiswerkvergoeding onderdeel van cao-afspraken wordt. Het Nibud vindt het belangrijk dat werknemers deze kosten niet zelf hoeven te dragen. Iedere werk- en thuissituatie is uniek, waardoor er in bepaalde gevallen mogelijk sprake is van andere bijkomende kosten, zoals bovengenoemde digitale hulpmiddelen of andere voorzieningen voor de thuiswerkplek.